Betlejemskie Światło Pokoju

„Światło służby” tak brzmi hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 2020, które wczoraj tj. 21 grudnia dotarło do Urzędu Miejskiego. Komendantka Hufca ZHP Mosina przekazała je na ręce Burmistrza Gminy wraz z Bożonarodzeniowymi życzeniami. Światło jest symbolem braterstwa,  jedności i pokoju. Od lat, tradycyjnie przekazywane także do mosińskich instytucji, szkół, kościołów i mieszkańców.