"Dajemy sygnał miastu" - sprawa skateparku

Na początku sierpnia grupa naszych mieszkańców, pasjonatów skateboardingu, złożyła wniosek do Burmistrza Gminy Mosina o podjęcie możliwych działań w sprawie budowy skateparku lub modernizacji istniejącego urządzenia na Czarnokurzu, poparty wieloma podpisami. Burmistrz Przemysław Mieloch spotkał się dziś, 8 września, z przedstawicielami wnioskodawców na wizji lokalnej w miejscu, z którego korzystają obecnie pasjonaci tej formy aktywności fizycznej, przy ul. Nizinnej w Mosinie, na Czarnokurzu. Rozmawiano o możliwych rozwiązaniach, które poprawiłyby warunki uprawiania skateboardingu i podobnych form aktywności, dotyczących samych urządzeń, jak i możliwej lokalizacji miejsca spełniającego odpowiednie warunki. Burmistrz zadeklarował, że po szczegółowej analizie tych możliwości, przedstawi Radzie Miejskiej propozycję rozwiązania jako zadanie inwestycyjne w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Grupa mieszkańców, pasjonatów skateboardingu, podjęła inicjatywę poprawy warunków do uprawiania tej formy aktywności w naszym mieście. 21 czerwca zorganizowali oni w miejscu istniejących urządzeń na Czarnokurzu spotkanie pod hasłem „Dajemy sygnał miastu – większy skatepark w Mosinie” dla wsparcia tej inicjatywy.
Skateboarding na ulicach Mosiny i gminy zaczął pojawiać się w latach 90., wraz z jego rozkwitem w całej Polsce. Przez lata brakowało tu odpowiedniego miejsca dla miłośników deskorolki, by mogli realizować swoją pasję, która jest jedną z dobrych alternatyw dla dzieci i młodzieży, spędzania wolnego czasu w sposób aktywny. Dlatego przez wiele lat korzystali oni z miejsc niestety niebezpiecznych – z ulic miasta. Starania środowiska skatebordzistów z naszej gminy o zorganizowanie takiego miejsca, które byłoby miejscem przede wszystkim bezpiecznym, posiadającym odpowiednie urządzenia, mają już długą, prawie 20-letnią historię Jak piszą wnioskodawcy, mają oni świadomość, że władze samorządowe szukały już w tej sprawie rozwiązania. Przed kilkoma laty, na Osiedlu nr 2 „Czarnokurz” w Mosinie powstał plac z rampą. Był to mały, ale ważny krok w kierunku zmiany tej sytuacji. Pojawiło się nareszcie bezpieczne miejsce dla skaterów, do dziś cieszące się ono niesłabnący, wręcz rosnącym zainteresowaniem. Obecnie codziennie korzystają z niego już dwa pokolenia młodych mieszkańców Mosiny – dzieci i młodzież, a także pokolenie 30-latków, którzy przygodę z deskorolką zaczynali jeszcze w latach 90. Są wśród nich także dzisiejsi nauczyciele wychowania fizycznego. Dzieci przychodzą spędzać tu czas ze swoimi rodzicami. Osób korzystających z tego obiektu ciągle przybywa. Jest to miejsce prawdziwej, międzypokoleniowej integracji mieszkańców. Skatebording, zarówno w Polsce, jak i w Mosinie, przeżywa obecnie okres prawdziwego rozkwitu. Biorąc pod uwagę jego perspektywy osadzone na 30-letniej już historii, będzie się nadal rozwijał, a obiekt z rampą na Czarnokurzu nie jest w stanie pomieścić już wszystkich korzystających niego osób tak, by miejsce to było w pełni bezpieczne. Dlatego wnioskodawcy zwrócili się do Burmistrza o podjęcie działań w kierunku poprawy warunków do bezpiecznego realizowania pasji tej formy aktywności.
 
J. Nowaczyk
 
 
Nasi mieszkańcy reprezentujący środowisko pasjonatów skateboardingu zwrócili uwagę na potrzebę stworzenia lepszych i bezpiecznych warunków do uprawiania tej formy aktywności fizycznej. Cieszę się z podjęcia takiej oddolnej inicjatywy, zwłaszcza, że ta sprawa integruje naszych mieszkańców i to różnych pokoleń, służy też rozwijaniu aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Mam świadomość takiej potrzeby już od dawna, dlatego przed dwoma laty mieliśmy opracowaną koncepcję skateparku w „Parku Strzelnica”, którą poddaliśmy konsultacjom społecznym z mieszkańcami. Uczestniczyła w nich grupa młodzieży wówczas reprezentująca pasjonatów deskorolki i innych, podobnych form aktywności. Jednak zaproponowane przez nas, możliwe rozwiązania na terenie Parku, nie spełniły ostatecznie ich oczekiwań, dlatego zrezygnowaliśmy ze skateparku w tym miejscu, nie zarzucając jednak planów jego budowy. Podjąłem wtedy decyzję, że będziemy szukać innego miejsca, w którym możliwe będzie spełnienie tych oczekiwań. Inicjatywa grupy mieszkańców, od których wpłynął do mnie wniosek, wskazuje na pilną potrzebę poprawy istniejących warunków do uprawiania tej formy aktywności. Podejmiemy działania w tym kierunku.
 
Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina