Edukacja i praca na Targach w Mosinie

6 marca 2023 roku na hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Rekreacji i Sportu w Mosinie (partnera wydarzenia) odbyły się XVII Targi Edukacji i Pracy w Mosinie, których organizatorami było Gminne Centrum Informacji w Mosinie oraz Zespół Szkół w Krośnie.
Targi rozpoczęły się od powitania wszystkich zebranych przez Burmistrza Gminy Mosina Dominika Michalaka. Wśród gości na scenie byli także Roman Kolankiewicz - Zastępca Burmistrza Gminy Mosina, Ziemowit Maląg- Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie, Anna Balcerek-Kałek – Kierownik Referatu Oświaty i Sportu, Waldemar Demuth – Kierownik OSIR i Karina Rzepecka – Dyrektor Zespołu Szkół w Krośnie.
Udział w Targach wzięło 23 wystawców, w tym przedstawicieli szkół ponadpodstawowych z Mosiny, Lubonia, Kościana, Puszczykowa i Poznania oraz instytucji rynku pracy. Zawody związane ze służbami mundurowymi prezentowały trzy jednostki straży pożarnej: Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7 w Poznaniu, Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 9 w Mosinie, Ochotnicza Straż Pożarna w Radzewicach, zaś o sporcie w życiu zawodowym opowiedział trener z Klubu Sportowego Shootboxer z Mosiny.
Na stoiskach można było się zapoznać z ciekawą ofertą szkół, skonsultować się z doradcą zawodowym czy zapoznać się z aktualną oferta skierowaną do osób bezrobotnych czy poszukujących pracy. Na scenie przez cały czas trwania Targów miały miejsce pokazy i prezentacje, zaś na zewnątrz pasjonaci pożarnictwa mogli z bliska obejrzeć wozy strażackie oraz sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratunkowych.
Nowością tegorocznych Targów były rozmowy na kanapach o zawodach, tzw. zawodowe pogadanki. Miały one na celu zachęcenie młodzieży do świadomego wyboru kierunku kształcenia w danym zawodzie, przybliżenie jego specyfiki, poznanie osób, które w danych zawodach pracują na co dzień. W ramach tego panelu zostały przeprowadzone wywiady z przedstawicielami służb mundurowych - Komendantem Straży Miejskiej w Mosinie - Damianem Pietruszewskim, młodszym aspirantem z Komisariatu Policji w Mosinie - Karolem Malikiem oraz st. kpt. Pawłem Zielińskim - dowódcą JRG nr 9 w Mosinie. W kolejnym bloku tematycznym o pracy w branży beauty opowiedziała kosmetolog Kinga Klitończyk z Estetica Instytut Monduniq z Mosiny, zaś o pracy jako projektantka mody - Izabela Bartkowiak – z Pracowni Krawieckiej La Mia. Połączenie sportu z pracą omówił trener i właściciel Klubu Sportowego Shootboxer z Mosiny - Łukasz Szulc. Krótki film dot. pracy trenera personalnego przygotowała Anna Iskierska.
Dodatkową atrakcją Targów był przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych projekt społeczny „My Way”, który powstał w ramach olimpiady „Zwolnieni z Teorii”. Gra polegała na wybraniu własnej ścieżki zawodowej poprzez warianty związane z wyborem studiów, szkoły policealnej, prowadzenia własnej firmy, pracy w korporacji czy internecie.
Na zakończenie swoje umiejętności na scenie zaprezentowali zawodnicy z Klubu Sportowego Shootboxer prowadzonego przez Łukasza Szulca. Mogliśmy zobaczyć pokazowe sparingi bokserskie, kick-bokserskie, MMA czy BJJ – GI. W trakcie targów prowadzony był także konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla uczniów, którzy odpowiadali na pytania związane z wydarzeniem. Wszyscy chętni uczniowie mogli również wziąć udział w konkursie z nagrodami zorganizowanym po Targach.
Dziękujemy bardzo wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie tego dużego wydarzenia.
Zapraszamy raz jeszcze wszystkich zainteresowanych do zapoznają się z ofertą edukacyjną prezentowaną podczas Targów: https://tinyurl.com/teipmosina