EUREKA!

Od początku roku szkolnego 2019/2020, w Szkole Podstawowej w Rogalinie, dzięki wsparciu Referatu Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie, odbywają się zajęcia kółka naukowego EUREKA! Do połowy marca, raz w tygodniu po lekcjach, spotykali się chętni uczniowie z klasy 5b. Frekwencja na zajęciach była duża, a dzieci z zainteresowaniem podejmowały różnorodne aktywności, zaproponowane w ramach udziału w programie edukacyjnym “Być jak Ignacy”, organizowanym przez Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. Celem tego programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych polskich naukowcach. 

Zgodnie z przekonaniem, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej, na zajęciach kółka naukowego EUREKA! uczniowie poznali dobre przykłady, na których mogą się wzorować w swoim codziennym życiu - były to postacie: Stanisławy Adamowiczowej, Jana Czochralskiego, Mieczysława Bekkera i Józefa Hofmanna. Są to wzorce pełne odwagi, promujące otwartość umysłu i budujące przekonanie, że warto wierzyć we własne siły i marzenia.

Zajęcia były prowadzone w oparciu o scenariusze przygotowane przez fundację oraz elementy działań opracowanych przez nauczyciela prowadzącego. Na kółku uczniowie działali w niestandardowych warunkach, a podejmując różnorodne aktywności odkrywali tajemnice nauki, rozwijali twórcze myślenie i umiejętność pracy w grupie. Pod koniec marca kółko przeniosło się do sfery wirtualnej - uczniowie działają dalej, podejmują aktywności zdalnie: opracowali projekty wynalazków zgodnie z Design Thinking oraz przygotowali podsumowanie i prezentację pracy finałowej - własnoręcznie zbudowanego łazika księżycowego. Dzięki temu szkoła może się ubiegać o nadanie tytułu Naukowej Szkoły Ignacego.

 

Więcej informacji: http://sprogalin.mosina.pl/index.php/byc-jak-ignacy

Nauczyciel prowadzący: Agnieszka Byczyńska