GCI przeszkoliło kolejne grupy

17 kwietnia br. zakończyły się dwa kursy: pracownik administracyjno-biurowy i kurs języka migowego, zorganizowane przez Gminne Centrum Informacji w Mosinie.

Kurs pracownik administracyjno-biurowy odbył się dzięki współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu. Po 150 godzinnym szkoleniu nasi mieszkańcy nabyli i udoskonalili swoje umiejętności oraz podnieśli swoje kwalifikacje. Kolejnym krokiem na sprawdzenie zdobytej wiedzy jest odbycie  trzymiesięcznego stażu, w szczególności  w przedsiębiorstwach z terenu naszej gminy, co zwiększy szanse na podjęcie pracy w przyszłości. Zakończył się również kurs języka migowego, który sfinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Wsparcia Młodych i Starszych Pokoleń, która współpracuje z naszą gminą, pomogła bezpłatnie pozyskać dofinansowanie na realizację tego kursu. Od marca, dwa razy w tygodniu odbywały się zajęcia a na zakończenie odbył się egzamin, który wszyscy zdali z wynikiem pozytywnym. Po wakacjach planujemy kontynuację tego kursu na wyższym poziomie.

Mamy nadzieje, że uda się nam pozyskać kolejne dotacje na  zorganizowanie tych szkoleń.`   

Gratulujemy wszystkim zdanych egzaminów, nabycia nowych umiejętności, mamy nadzieję, że pomogą Państwu w realizacji swoich planów prywatnych i zawodowych. Życzymy powodzenia. Dziękujemy naszym partnerom za współpracę, dzięki którym mogliśmy zorganizować  te kursy i mamy nadzieję na kolejne.