Młodzieżowy Sejm Rzeczpospolitej Mosińskiej zaprzysiężony

 

12 maja br. w Mosińskim Ośrodku Kultury miało miejsce uroczyste zaprzysiężenie posłów, wybranych w wyborach do pierwszego Młodzieżowego Sejmu Rzeczpospolitej Mosińskiej. Mandat poselski otrzymali reprezentanci szkół z terenu Gminy Mosina: Gimnazjum nr 1 w Mosinie, Zespół Szkół w Rogalinku, Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej oraz Młodzież Równać Szanse. Młodz