Mój bohater Anioł - prace uczniów

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w  Daszewicach zorganizowała akcję „Mój Bohater Anioł”. 

Jej celem było podziękowanie wszelkim służbom, które pomagają nam w czasie trudnej sytuacji epidemiologicznej.

Uczniowie z klas 1 - 6 przesłali 118 prac, z których powstała prezentacja. Gotowy projekt przesłałyśmy do okolicznych służb: szpitala w Puszczykowie, Policji, Straży Miejskiej, OSP w Radzewicach, Głuszynie, Mosinie, a także do MPK w Poznaniu i do Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej.

W ten sposób jako społeczność szkolna chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność za pracę, trud i poświęcenie wielu osób wykonujących swoją pracę w okresie pandemii.          

Dorota Liphardt

Aleksandra Antos

 

Galeria prac: