Pracownia Artystyczna im. Lucyny Smok i Dąb Lucyny

W sobotę 12 listopada 2022 roku w Rogalinku odbyła się uroczystość ku czci wyjątkowo zasłużonej mieszkanki gminy Mosina, śp. Lucyny Smok, z okazji pierwszej rocznicy jej śmierci. Była ona nie tylko znaną malarką i wieloletnią dyrektorką szkoły w tej miejscowości, ale także prezesem Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich oraz założycielką świetlicy socjoterapeutycznej i Pracowni Artystycznej w Rogalinku. Msza Św. w jej intencji została odprawiona o godz. 11:00 w zabytkowym, drewnianym kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Następnie złożyliśmy kwiaty na grobie na przykościelnym cmentarzu, a potem byliśmy świadkami odsłonięcia dwóch tablic pamiątkowych: przy Dębie Lucyny (posadzonym przez nią i Dorotę Domagałę, fot. 1) oraz przy Pracowni Artystycznej, której tego dnia nadano imię Lucyny Smok (fot. 2). Dorota Domagała, która była sołtysem Rogalinka, opowiedziała, jak w 2009 r. posadziły sadzonkę dębu otrzymaną za zebraną przez mieszkańców makulaturę w akcji "Głosu Wielkopolskiego".

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie jednodniowej wystawy jej malarstwa w Pracowni Artystycznej, połączone ze słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez przyjaciół Towarzystwa (fot. 3-8). Udało się pokazać zaledwie skrawek jej bogatego dorobku, obrazy i ikony (udostępnione ze zbiorów prywatnych na tę okoliczność). Wystąpiły tam również dzieci z nauczycielką ze Szkoły Podstawowej im. Adama Wodziczki (deklamując wiersze, śpiewając i grając) oraz poetka, Joanna Olejniczak. Uroczystość ta łączyła się również z 30-leciem Towarzystwa Przyjaciół Dębów Rogalińskich, którego współzałożycielką była śp. Lucyna. Jej dokonania przedstawia film pt. "Smok w kolorach", dostępny w Internecie: https://www.youtube.com/watch?v=Rx_--CTiJ5c. Towarzystwo kontynuuje zainicjowane przez nią działania na rzecz lokalnej społeczności oraz gości odwiedzających przepiękne tereny Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Prowadzi zajęcia edukacyjne i arteterapeutyczne zarówno w Pracowni jak i w plenerze, np. wycieczki przyrodniczo-artystyczne „Drzewo Życia”. Prezes Towarzystwa oraz Pracowni, artystka malarka Danuta Helak, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tak uroczystego uczczenia pamięci śp. Lucyny Smok, a także zaprosiła do Mosińskiego Ośrodka Kultury na wystawę malarstwa jej wychowanek.

Sylwia Ufnalska