Relacja z dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad projektem uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, (tzw. uchwały krajobrazowej).
I wyłożenie projektu od 24 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r., a uwagi można składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 grudnia.

15 listopada odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Transmisja ze spotkania jest dostępna TUTAJ.
Prezentacja wyświetlana podczas dyskusji znajduje się TUTAJ.

Z projektem można zapoznać się na stronie: http://bip.um.mosina.pl/um/organy-gminy/burmistrz/obwieszczenia-planistyczne/uchwalakrajobrazowa.html