Weź nie truj!

W czwartek 14 marca br., w Mosińskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie dla mieszkańców pod hasłem „Weź nie truj!”, zorganizowane przez Gminne Centrum Informacji w Mosinie przy współpracy z Metropolią Poznań, Państwowym Instytutem Badawczym – NASK oraz Poznańskim Alarmem Smogowym. Spotkanie poprowadził Paweł Głogowski, przedstawiciel Poznańskiego Alarmu Smogowego.

W wydarzeniu uczestniczyli Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, jego zastępcy Adam Ejchorst i Tomasz Łukowiak, a także Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur oraz Radni, Przewodniczący Zarządów Osiedli i Sołtysi.

Warsztaty miały na celu przedstawienie mieszkańcom zagadnień związanych z zanieczyszczonym powietrzem. Tematami przewodnimi były m.in. przyczyny zanieczyszczenia środowiska i jego wpływ na nasze zdrowie, a także SMOG – co to jest i jak go zminimalizować w skali naszego miasta oraz całego kraju. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się, gdzie szukać wiarygodnych informacji na temat jakości powietrza oraz programów dotacyjnych, z których można skorzystać w zakresie wymiany pieców. Mieszkańcy mieli możliwość zadania nurtujące ich pytania, na które odpowiedzi udzielał także Burmistrz.

Zapraszamy na kolejne spotkanie związane z czystym powietrzem w ramach Spotkania dla Przedsiębiorców, które odbędzie się 24 kwietnia br., o godz. 16.00 w Mosińskim Ośrodku Kultury (sala reprezentacyjna). Jednym z omawianych tematów, będzie program pilotażowy „Czyste Powietrze” i szczegóły otrzymania dofinansowania na modernizację budynków oraz na wymianę przestarzałych źródeł ciepła w ramach tego programu.

 

GCI