Znajomi Kłapouszka i Spółki

Dzięki środkom pozyskanym w projekcie „Znajomi Kłapouszka i spółki”, dofinansowanym przez Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, zrealizowaliśmy cykl spotkań dla dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym z gminy Mosina oraz gmin ościennych.

Zajęcia odbywały się od września do grudnia bieżącego roku w uroczym, zabytkowym, otoczonym zielenią gospodarstwie Janowe Pole położonym we wsi Krosinko. W spotkaniach integracyjnych udział brały również dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową i z chorobami przewlekłymi, ze spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 Podczas wyjazdów uczestnicy zapoznali się z warunkami życia zwierząt gospodarskich oraz zasadami związanymi z opieką nad nimi. Pomagali też w wykonywaniu prostych prac gospodarczych, takich jak czyszczenie czy karmienie zwierząt. Poznali zupełnie nowe dla niektórych z nich pojęcia związane z utrzymaniem zwierząt oraz zdobyli wiedzę o ich potrzebach i zachowaniu. Co ważne uczyli się przy okazji właściwego traktowania czworonogów i szacunku do nich. Najwięcej emocji w trakcie wycieczek wzbudzała rekreacją z udziałem zwierząt, prowadzona oczywiście pod czujnym okiem wyspecjalizowanych instruktorów i terapeutów. Każdy z uczestników miał szansę obcowania z końmi, osłami, psami i innymi zwierzętami z Janowego Pola. Dla większości uczestników projektu był to pierwszy bezpośredni kontakt z większym zwierzęciem, przez co stało się to dla nich ważnym i pewnie niezapomnianym przeżyciem.

 Wykorzystując przyrodę, która otacza całe gospodarstwo mogliśmy przypomnieć dzieciom dawne zabawy wiejskie lub zorganizować zawody np. w toczeniu dyni po łące czy rzucie ziemniakiem do celu. Każda z grup z racji wieku miała trochę inne potrzeby, a co za tym idzie posiadała różną sprawności i różne umiejętności. Staraliśmy się dostosować program naszych zajęć do potrzeb każdej z nich. Przedszkolaki potrzebowały wsparcia i dodania otuchy, młodzież szkolna przysłowiowej adrenaliny i wyzwań. Wszystko oczywiście z masą pozytywnych emocji i energii. Integracja i poprawa wzajemnych relacji stały się bardzo ważne szczególnie w okresie pandemii i po nauczaniu zdalnym. Organizowane zajęcia i zabawy motywowały do współpracy i wspierania się w działaniach. Wzajemna mobilizacja i zaufanie pojawiały się wręcz automatycznie w obecności zwierząt. Nawet te początkowo nieśmiałe i trochę bardziej lękliwe dzieci uczestniczyły we wszystkich aktywnościach.

Doświadczyły, że przekonanie osiołka do spaceru wcale nie jest łatwym zadaniem, znalezienie się po raz pierwszy na końskim grzbiecie też tylko z pozoru wydaje się proste. Uczestnicy spotkań radzili sobie jednak doskonale z tymi trudnościami bijąc nawzajem brawa i dodając otuchy.

Wspólne spotkania zawsze kończyliśmy pieczeniem kiełbas przy ognisku. To był czas na odpoczynek i regenerację, rozmowy i wymianę wrażeń. Mimo to niektórzy wymykali się jeszcze, aby pogłaskać konia, psa czy kota lub nakarmić osiołka.

Wszystkie zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu. Mając do dyspozycji duży obszar jakim jest Janowe Pole mogliśmy zapewnić wszystkim zachowanie rekomendowanych zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniami Covid 19.

Zajęcia cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, dlatego ograniczona liczba miejsc nie pozwoliła nam przyjąć wszystkich chętnych. Organizowane zajęcia i zabawy były doskonałą okazją do wzmacniania relacji, integracji, nauki wzajemnej współpracy i wspierania się w działaniu. Wzajemna mobilizacja i zaufanie pojawiały się wręcz spontanicznie w obecności zwierząt. Pozostało wiele pozytywnych emocji, które utrwalają wspomnienia z Janowego Pola. Mamy nadzieję, że znajomi Kłapouszka i spółki powrócą do nas z wiosną.

Joanna Mruk

Grupa Inicjatywna Baranówko

Obrazek przedstawia dzieci bawiące się na dworze podczas realizacji projektu. Dzieciom towarzyszom pieski

Zdjęcie przedstawia dzieci karmiące osiołki

Obrazek przedstawia dzieci bawiące się na dworze podczas realizacji projektu. Dzieciom towarzyszą osiołki