fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Seniorze! Nie jesteś sam

AKCJA „Koronawirus - Seniorze! Nie jesteś sam” – pomożemy zrobić zakupy

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie walki z koronawirusem, szczególną opieką musimy objąć najbardziej narażonych na skutki zakażenia – seniorów.  Niektórzy z nich  żyjąc samotnie, dziś „uwięzieni” w domach, potrzebują naszej pomocy.

Urząd Miejski w  Mosinie 30 marca 2020 roku uruchomił akcję „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”. Jest to kontynuacja już wcześniej podejmowanych działań dla seniorów, tym razem oparta o podpisane 27 marca 2020 roku Porozumienie o współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Jest on Koordynatorem Głównym Akcji, którą wspierają wolontariusze Caritas, w tym działający przy Parafii pw.św. Mikołaja w Mosinie.

Najważniejszym założeniem akcji jest  ochrona zdrowia osób szczególnie zagrożonych koronawirusem, dlatego też by ograniczyć do minimum konieczność wychodzenia z domu, pomożemy samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym zamieszkującym teren gminy Mosina w zakupach podstawowych produktów żywnościowych oraz leków.

Akcja nie dotyczy osób prawnie objętych kwarantanną.

Kto może skorzystać z pomocy?

Akcja skierowana jest do następujących osób mieszkających na terenie Gminy Mosina, czyli:

- osób w wieku od 60 roku życia, które samotnie prowadzą gospodarstwo domowe,

- osób w wieku od 60 roku życia, które zamieszkują z drugą osobą, która jest  osobą
 z  niepełnosprawnością, długotrwale chorą lub niesamodzielną.

- osób z niepełnosprawnością od 18 roku życia, które zamieszkują na terenie Gminy Mosina
i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, bądź  znajdują się  pod opieką osoby w wieku od 60 roku życia.

Na czym polega pomoc?

Pomoc obejmuje zakup podstawowych produktów żywnościowych, środków higienicznych i środków czystości w ilości niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania (nie przewiduje się zakupów w ilościach hurtowych oraz zakupów wyrobów tytoniowych czy alkoholowych) oraz leków. Leki będą kupowane na podstawie recept.

Wolontariusz dostarczy zakupy pod wskazany adres w ciągu 24 godzin od zgłoszonego zapotrzebowania, dokonanego pod  specjalnym numerem telefonu.

Jak często można korzystać z pomocy?

W ramach akcji zakłada się pomoc maksymalnie dwa razy w tygodniu.

Pod jaki numer dzwonić?

W ramach akcji „Koronawirus - Seniorze! Nie jesteś sam” Urząd Miejski w Mosinie uruchomi specjalny numer telefonu 531 052 992. Pod ten numer należy zadzwonić, aby dokonać zgłoszenia.   

Bardzo prosimy o nieblokowanie linii w innych sprawach – to numer telefonu tylko do zgłoszeń w ramach Akcji „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”.

Kiedy można dzwonić?

Pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie przyjmuje telefonicznie zgłoszenia zapotrzebowania na zakupy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 – 12.00. Zgłoszeń można dokonywać przez cały czas trwania akcji, tj. od 30 maca 2020 roku  do jej odwołania.

Jak to działa?

Seniorzy, których obejmuje akcja osobiście dzwonią pod numer telefonu 531 052 992 i zgłaszają prośbę o pomoc w zakupach. Po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie przeprowadza krótki wywiad, w którym zada pytania:

  • Czy jest Pan/Pani mieszkańcem Gminy Mosina? Jakiej miejscowości?
   / jest to docelowo informacja dla wolontariusza, aby łatwiej ich przydzielić rejonowo do poszczególnych osób/
  • Czy jest Pan/Pani/Państwo :
   • osobą w wieku od 60 roku życia, która samotnie prowadzi gospodarstwo domowe?
   • osobą w wieku od 60 roku życia, która zamieszkuje z druga osobą, która jest  osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą lub niesamodzielną?
   • Osobą  z niepełnosprawnością od 18 roku życia, która zamieszkuje na terenie Gminy Mosina i samotnie prowadzi gospodarstwo domowe, bądź  znajduje się  pod opieką osoby w wieku 60+?
  • Czy nie jest Pan/Pani objęta kwarantanną nałożona przez Sanepid? Czy nie ma Pan/Pani objawów, które występują u osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 (koronawirusem), w szczególności takich jak: kaszel, duszności, temperatura ciała powyżej 38 0C, ból mięśni.

 Po uzyskaniu powyższych informacji, pracownik poprosi o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i wieku oraz adresu zamieszkania – to informacja dla koordynatora akcji, by wyznaczyć rejonowo wolontariusza. Zapyta też o jaki rodzaj zakupów chodzi: żywności, środków higienicznych, środków czystości czy leków. Następnie wpisze zgłoszenie na listę dzienną. Na koniec poda osobie zgłaszającej, przypisany jej numer usługi.

Każde zgłoszenie otrzymuje swój własny, niepowtarzalny numer, który otrzyma także wyznaczony wolontariusz. Numer ten będzie podstawą do weryfikacji wolontariusza i dzięki temu nikt się pod niego nie podszyje!

Wyznaczony wolontariusz telefonicznie skontaktuje się z osobą ze zgłoszenia i zapyta o jej potrzeby. Uczestnik Akcji określi listę i szczegóły dotyczące zakupów, ustali z wolontariuszem termin ich dostarczenia oraz formę płatności.

 • Kto pokrywa koszt zakupów ?

Niesiona pomoc jest realizowana przez wolontariuszy, jednak koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany. Jednorazowo kwota zakupów nie powinna przekroczyć 200 zł. Usługa zakupu i dostarczenia artykułów i leków jest bezpłatna dla  osób uprawnionych.

 • Jak wygląda rozliczenie za zakupy?

Wolontariusz, robi zakupy i po ich dostarczeniu rozlicza się z osobą zgłaszającą na podstawie paragonu. Na potwierdzenie wykonanej usługi senior podpisuje oświadczenie. To potwierdzenie wykonanej usługi. Formularz oświadczenia będzie miał przy sobie wolontariusz. W oświadczeniu wpisany będzie numer usługi, rodzaj zakupów i kwota, za jaką zostały zrobione.

Osoba zainteresowana dalszą pomocą, każdorazowo dzwoni na specjalny numer telefonu 531 052 992, uruchomiony w tym celu  przez Urząd Miejski w Mosinie.

Akcja będzie miała charakter rozwojowy, dlatego chętnych do niesienia pomocy w ramach wolontariatu, zapraszamy do współpracy.

Chcesz pomagać?

Osoby zainteresowane wolontariatem w ramach Akcji realizowanej na terenie Gminy Mosina, proszone są o kontakt z Panem Hubertem Skrzypkiem, tel.  607 530 722- Koordynatorem Lokalnym Wolontariatu Kryzysowego Caritas Archidiecezji Poznańskiej lub Panią Małgorzatą Górecką – tel. 536 833 709.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspierali nas swoją wiedzą i doświadczeniem, a także w oparciu o tzw. dobre praktyki pomogli nam przygotować Akcję „Koronawirus-Seniorze!Nie jesteś sam”. W sposób szczególny dziękujemy Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania za pomoc i wymianę doświadczeń.

Dbajmy o siebie i pomagajmy sobie wzajemnie. Zauważajmy wokół siebie osoby potrzebujące pomocy i jeśli tylko możemy- pomagajmy. Dobro powraca.

ZAŁĄCZNIKI:

1) POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

2) REGULAMIN AKCJI

3) ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY


#NiezbędnikSeniora. Wspólna akcja Ministerstwa Rodziny i Głosu Seniora

Akcja #Niezbędnik Seniora to wspólna akcja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Głosu Seniora skierowana do osób starszych. Celem akcji jest popularyzacja wśród seniorów wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i ograniczeniach wprowadzonych ze względu na pandemię koronawirusa.

W ramch akcji opracowana zostąła ulotka z zaleceniami dla seniorów. Zachęcamy do POBRANIA.

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane