fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Stawki podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

 
 • od budynków lub ich części:

 

 1. mieszkalnych

0,68 zł za 1 m²

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

 

 

20,34 zł za 1 m²

 1. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

10,59 zł za 1 m2

 1. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

 

 

4,61 zł za 1 m²

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

7,51 zł za 1 m²

 • od gruntów:

 

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów

i budynków

 

 

0,83 zł od 1 m² 

 1. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

 

4,51 zł od 1 ha

 1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

 

 

0,30 zł od 1 m²

 1. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz.1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

0,30 zł od 1 m²

 • od budowli

2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7

 

PODATEK ROLNY

 Średnia cena skupu 1dt żyta będąca podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, została na terenie Gminy Mosina obniżona do 45 zł.

 

PODATEK LEŚNY

 Stawka  podatku leśnego obowiązująca w 2018 r. ustalona w oparciu o  Komunikat Prezes GUS z dnia 20 października 2017 r.  w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. wynosi 43,3532 zł za 1 ha.  

 

Uchwały podatkowe:

Uchwała Nr LVII/641/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr LVII/642/17 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr LVII/643/17 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej

Uchwała Nr LVII/644/17 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 dt żyta dla celów podatku rolnego na rok 2018

 

Druki podatkowe:

 

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane