fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Stypendia szkolne

Stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że w terminie od dnia  1 września do dnia 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów z terenu Gminy Mosina. Dodatkowo- w terminie do 15 lutego 2024 r. wnioski mogą składać uczniowie i słuchacze szkół, którzy rozpoczynają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w pierwszym dniu lutego 2024 r.

Uwaga: wszystkie wnioski należy składać  w nieprzekraczalnym terminie:

  • uczniowie szkół, rozpoczynający zajęcia we wrześniu: w terminie do 15 września,
  • słuchacze kolegiów pracowniczych służb społecznych: w terminie do 15 października,
  • uczniowie i słuchacze szkół rozpoczynający zajęcia w przyszłym roku kalendarzowym 2024 r.: w terminie do dnia 15 lutego 2024 r.

Pomoc materialna przysługuje: uczniom szkól publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowniczych służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24.roku życia. Wszystkie szkoły niepubliczne rejestrowane przez samorząd muszą spełniać wymagania Prawa oświatowego.

Uwaga: aby otrzymać stypendium szkolne dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż  600 zł netto.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Aby otrzymać stypendium szkolne bezwzględnie należy zaznaczyć we wniosku choćby jedną przesłankę (wymóg ustawowy). Nie wystarczy tylko spełnienie kryterium dochodowego (tj. do wysokości 600 zł-osobę). W przypadku wystąpienia co najmniej  dwóch okoliczności w rodzinie, wymienionych powyżej, stypendium socjalne– zgodnie z Uchwalą Nr XX/131/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 roku, przyznawane jest wnioskodawcom w ramach grup dochodowych w zwiększonej wysokości.

 Wnioski do pobrania TUTAJ

Wnioski należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu:

Pl.20 Października 1, Referat Oświaty i Sportu, 62-050 Mosina.

Informacji udzielamy również osobiście w siedzibie Referatu:

ul. Dworcowa 3, Mosina, I piętro pokój 107, tel. 618109582

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane