fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Susza

W celu uzyskania odszkodowania za szkody spowodowane przez suszę w roku 2023 należy złożyć wniosek przez aplikację suszową na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/

Problemy z działaniem aplikacji należy zgłaszać na adres e-mail: susza@coi.gov.pl .

Rolnik obowiązkowo musi złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą publicznej aplikacji „ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ” do dnia 15 października. Protokół generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą publicznej aplikacji. Podpisanie i wysłanie wniosku możliwe będzie, zgodnie z informacją zawartą na stronie MRiRW po 20 września br.

Ponadto rolnicy mogą wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisję powołaną zarządzeniem
Wojewody Wielkopolskiego.

Jak zgłosić szacowanie strat spowodowanych suszą przez komisję gminną?

Rolnik winien wypełnić wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy – formularz do pobrania poniżej. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie 2023. Wypełniony wniosek wraz z załącznikiem należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Mosinie w budynku przy pl. 20 Października 1.

Komisja gminna nie sporządza protokołu z szacowania strat, tylko raport (protokół generowany jest wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji).

Komisja gminna szacuje tylko uprawy pozostające na polach!

Uwaga! Szacowanie strat jedynie przez komisję gminną nie będzie podstawą do uzyskania odszkodowania!

Wniosek do pobrania ze strony bip.um.mosina.pl

 

 


Informacja w sprawie szacowaniu strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

 

Począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji ,,ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ”( https://aplikacje.gov.pl/app/susza).

Producent rolny korzystając z własnego Profilu Zaufanego określa w aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym oraz podaje dane dotyczące liczby zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym (w celu wyliczenia wartości produkcji zwierzęcej) oraz dane o kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku powstania szkód spowodowanych wystąpieniem suszy w produkcji zwierzęcej w wysokości nieprzekraczającej wysokości szkód spowodowanych przez suszę w uprawach producenta rolnego na paszę dla bydła, świń, owiec lub kóz i wartości produkcji zwierzęcej.

Wykaz upraw rolnych, w których szkody spowodowane przez suszę mogą być naliczane podwójnie w przypadku utrzymywania zwierząt z gatunku bydło, świnie, owiec lub kóz zawiera załącznik do ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

Powyższe rozwiązanie umożliwia hodowcom bydła wykazanie strat w uprawach rolnych przeznaczonych na pasze dla bydła, świń, owiec lub kóz podwójnie po raz pierwszy jako utracone wartości produkcji roślinnej oraz po raz drugi jako dodatkowe koszty zakupu pasz do wysokości utraconych wartości produkcji roślinnej z upraw paszowych.

W aplikacji szacowane są straty wg tych samych zasad, którymi posługiwały się powoływane przez wojewodę komisje do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę. Automatyzacja procesu umożliwia walidację danych z dostępnych baz danych.

Proces szacowania szkód w gospodarstwach rolnych nie jest zakończony decyzją administracyjną, stąd brak możliwości odwołania od wyników wynikających z wprowadzonych do aplikacji baz danych umożliwiających oszacowanie strat spowodowanych wystąpieniem suszy.

Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych - do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym, jednak nie później niż do dnia 15 października. Podpisanie wniosku uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym przekazywanym do zatwierdzenia przez Wojewodę i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

W aplikacji automatycznie generowany jest protokół oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli szkody wynoszą powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna wartość produkcji z całego gospodarstwa rolnego jest wyliczana w aplikacji na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie o średniej wielkości produkcji rolnej pochodzących z systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych w podziale na regiony.

W przypadku gdy szkody nie przekraczają 30 % producent rolny otrzymuje informację o odrzuceniu wniosku o oszacowanie strat wraz z kalkulacją, w której przedstawione są wyliczenia. Zarówno protokół jak i informacja są przedstawiane producentowi rolnemu w aplikacji w oknie „status sprawy”.

Linki:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/informacja-w-sprawie-szacowaniu-strat-w-uprawach-rolnych-spowodowanych-wystapieniem-suszy-w-2021-r

https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/aplikacja_suszowa_-_informacje_0.pdf

https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/instrukcja_do_aplikacji_susza.pdf

 

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane