fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Kalendarz wydarzeń

Data opublikowania 2023-05-18

LXXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572), zwołuję LXXXVI sesję Rady Miejskiej w Mosinie
na dzień 25 maja 2023 r., godz. 16:00. Sesja odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Informacja z realizacji uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r.
 5. Nadanie nazwy ulicy „BISKUPA FRANCISZKA STEFANOWICZA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Mosina (uchwała).
 6. Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Mosinie, Pecnej i Daszewicach oraz na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Mieczewie (uchwała).
 7. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina (uchwała).
 8. Wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Mosinie (uchwała).
 9. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Pecnej, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej (uchwała).
 10. Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań a Miastem i Gminą Kórnik oraz Gminą Zaniemyśl i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała).
 11. Porozumienie międzygminne pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo oraz Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała).
 12. Określenie wysokości opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mosina (uchwała).
 13. Przeprowadzenie konsultacji dotyczących ekobudżetu obywatelskiego (uchwała).
 14. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina (zmiana uchwały).
 15. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II (południowa).
 16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jacka Malczewskiego, obejmującego część miasta Mosina, wsi Krosno oraz wsi Krosinko (uchwała).
 17. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Mosina - rejon ul. Harcerskiej część południowa”, obejmującego część miasta Mosina (uchwała).
 18. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała).
 19. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 (uchwała).
 20. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 kwietnia do 19 maja 2023 r.
 21. Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Mosinie:
 1. kontrola sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego,
 2. kontrola okoliczności związanych z wygaszeniem mandatu Burmistrza wskutek przeprowadzonego referendum.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 3. Wolne wnioski i informacje.
 4. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/3163c771-09b8-4.

(-) Przewodniczący Rady
Ziemowit Maląg
2023-10-02

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”.
Czytaj więcej
2023-10-02

II edycja Rock ‘w’ Rock Mosina festiwal

W sobotę, 7 października na dwóch scenach Mosińskiego Ośrodka Kultury odbędzie się druga edycja festiwalu Rock ‘w’ Rock.
Czytaj więcej
2023-10-02

Seminarium oraz bezpłatne badanie dna oka

4 października w Starostwie Powiatowym odbędzie się seminarium dla pacjentów z chorobami siatkówki oraz bezpłatne badanie.
Czytaj więcej
2023-09-26

XI Rodzinny Rajd Harcerski

Harcerze z Hufca Mosina zapraszają na XI Rodzinny Rajd Harcerski "poCZUJ to!". Niedziela, 8 października godz. 11:00.
Czytaj więcej
2023-09-25

Webinar "Akademia Czystego Powietrza"

29 września godz. 10.00 „Efektywne i ekologiczne źródła ciepła. Jakie źródło ciepła wybrać i czym się kierować?”.
Czytaj więcej
2023-09-20

Spotkanie informacyjne - Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjne „Rozpoczęcie działalności gospodarczej – dostępne formy wsparcia w Poznaniu i powiecie poznańskim”.
Czytaj więcej
Więcej wydarzeń
KALENDARZ WYDARZEN
Dodaj wydarzenie
dla mieszkańca
najczęściej czytane