Zebranie wiejskie Sołectwa Mieczewo

15 września 2021 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Mieczewie, ul. Szeroka 3, odbędzie się zebranie wiejskie.

Proponowany porządek zebrania:

  1. Powitanie mieszkańców
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Zatwierdzenie porządku obrad
  4. Sprawozdanie z realizacji środków budżetowych Sołectwa
  5. Podział środków budżetowych Sołectwa na 2022 r.
  6. Wnioski do Budżetu Gminy na 2022 r.
  7. Głosowanie w sprawie proponowanych uchwał
  8. Sprawy bieżące