Zebranie z mieszkańcami Osiedle nr 5 "Nowe Krosno"

W dniu  21.09.2021 r. o godz. 18.00, odbędzie się Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla nr 5 ” Nowe Krosno”. Zebranie odbędzie się w sali Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, ul. Śremska 75A, Mosina.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Rozpoczęcie zebrania: przywitanie gości, stwierdzenie quorum, wybór protokolanta.
  2. Wybór komisji skrutacyjnej.
  3. Informacja o inicjatywach planowanych do końca 2021 roku.
  4. Zmiana podziału funduszu osiedlowego („mały fundusz”) na 2021 rok.
  5. Zmiana podziału funduszu inwestycyjnego- remontowego na 2021 rok.
  6. Podział funduszu osiedlowego („mały fundusz”) na 2022 rok.
  7. Podział funduszu inwestycyjnego- remontowego na 2022 rok.
  8. Sprawy bieżące, w tym omówienie z przedstawicielami Urzędu Gminy planu inwestycyjnego dla osiedla nr 5 „ Nowe Krosno” na najbliższe lata.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.