fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Kalendarz wydarzeń

Data opublikowania 2021-01-22

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842),  zwołuję XXXIX sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 28 stycznia 2021 r., godz. 16.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, informacja o wynikach egzaminu klas VIII szkół podstawowych oraz wyniki nadzoru pedagogicznego.
 5. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z którego korzystają mieszkańcy gminy Mosina na 2021 rok (uchwała).
 6. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (uchwała).
 7. Przyjęcie na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół     i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Mosina (uchwała).
 8. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 18 do 22 stycznia 2021 r.
 9. Określenie zasad ustanawiania ograniczonego prawa rzeczowego w formie służebności przesyłu  na   nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mosina (uchwała).
 10. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących        własność Gminy Mosina (uchwała).
 11. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych i lokali na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała).
 12. Powołanie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały).
 13. Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w Mosinie i jej komisji w roku 2020.
 14. Plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie na rok 2021.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/5951a7f5-bdbd-4, a wszystkie materiały dotyczące omawianych spraw – w Biurze Rady Miejskiej.
Link do transmisji sesji na esesji: https://transmisja.esesja.pl/mosina
Osoby chcące zabrać głos podczas tej sesji, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Mosinie: rada.miejska@mosina.pl; 61 8109 540, 61 8109 541 i 61 8109 542, w celu otrzymania odpowiedniego linka.
2021-02-22

Platforma zakupowa - szkolenie dla wykonawców

Zapraszamy zainteresowanych Wykonawców do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line z obsługi platformy zakupowej.
Czytaj więcej
2021-02-19

Spotkanie Filmowe w Mosińskim Ośrodku Kultury

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie filmowe wokół słynnego filmu w reżyserii Roberto Benigniego. Środa, 24 lutego, godz. 18:00.
Czytaj więcej
2021-02-09

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska

18 lutego o godzinie 17.00 na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji poświęcone kryzysowi klimatycznemu.
Czytaj więcej
2021-02-01

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Zostań rachmistrzem spisowym. Nabór trwa od 1 do 9 lutego 2021 r.
Czytaj więcej
2021-02-01

Koncepcja budowy by-passu

10 lutego odbędzie się zdalne spotkanie w sprawie procedowanej Koncepcji budowy by-passu z Wyspy Krajkowskiej na OW Mosina.
Czytaj więcej
2021-01-22

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Sesja odbędzie się 28 stycznia 2021 r. o godz. 16.00 w trybie zdalnym.
Czytaj więcej
Więcej wydarzeń
KALENDARZ WYDARZEN
Dodaj wydarzenie
dla mieszkańca
najczęściej czytane