fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wykaz szkół, przedszkoli i żłobków

W związku z wprowadzaną reformą strukturalną systemu oświaty, konieczna jest zmiana sieci szkół na terenie Gminy Mosina.  Z uwagi na planowane z sześciu do ośmiu lat wydłużenie nauki w szkołach podstawowych oraz likwidację gimnazjów trzeba zdecydować w jaki sposób będą zorganizowane od września 2017 roku ośmioletnie szkoły podstawowe. Nie bez znaczenia w tym planowaniu mają zmiany demograficzne na terenie naszej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem przyrostu liczby mieszkańców wsi Krosno i Czapury. Przy planowaniu sieci szkół brano pod uwagę warunki lokalowe w poszczególnych budynkach szkolnych oraz ilość dzieci zameldowanych w obwodach danej szkoły. Nie bez znaczenia będzie również zapewnienie odpowiedniej ilości kadry pedagogicznej w rozrastających się szkołach podstawowych oraz zadbanie o pracę dla nauczycieli gimnazjów.

W związku z powyższym przygotowano propozycję sieci szkół, w której istniejące klasy gimnazjalne włącza się do szkół podstawowych. Uczniowie obecnego gimnazjum skończą więc szkołę gimnazjalną, ale szkoły nie będą stanowiły odrębnych jednostek organizacyjnych. Wszystkie funkcjonujące na terenie gminy szkoły podstawowe zostaną pełnymi szkołami ośmioklasowymi w roku 2018/2019. Tegoroczni absolwenci klas VI, od września tego roku staną się uczniami klas VII.

Nazwy i siedziby szkół podstawowych Gminy Mosina nie ulegają zmianie. Od 1 września 2017 roku nie będą funkcjonowały jako jednostki organizacyjne zespoły szkół, gdyż gimnazja zostaną włączone do szkół podstawowych. Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie zostaną włączone oddziały Gimnazjum nr 1. Natomiast Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej zostanie włączone do Szkoły Podstawowej w Pecnej.

Z powodu ww. wzrostu liczby mieszkańców miejscowości Krosno zaproponowano zmianę obwodu dla Szkoły Podstawowej w Krośnie. Dzieci z Borkowic, Drużyny 
i Nowinek, urodzone w roku 2011 i młodsze, będą od 1 września 2017 roku należały do obwodu Szkoły Podstawowej w Pecnej. Gmina zapewni dla tych dzieci dowóz do szkoły obwodowej.

Natomiast dla dzieci z klas VII i VIII Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach, Burmistrz Gminy Mosina na lata 2017/2018 i 2018/2019 wskazuje realizację obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach. Gmina zapewni dowóz dzieci do wskazanej szkoły. Powodem powyższego rozwiązania jest niewystarczająca liczba sal lekcyjnych w budynku szkolnym 
w Czapurach. Po rozbudowie budynku szkolnego, od  roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej w Czapurach będą uczyły się klasy od I do VIII.

Projekt nowej sieci szkół dla naszej gminy został w połowie lutego przekazany do opiniowanie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 Anna Balcerek-Kałek

 

 

NAZWA SZKOŁY

DYREKTOR
WICEDYREKTORZY

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie,
ul. Poznańska 8

Anna Bąk

Wicedyrektor:

Katarzyna Kondziela

zsrog@wp.pl

618930804

Szkoła Podstawowa im. Adama Wodziczki
w Rogalinku,
ul. Poznańska 19

Monika Szufnarowska

szkolarogalinek@wp.pl

618938301

Zespół Szkół w Krośnie – Szkoła Podstawowa
im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich,
ul. Główna 43

Przedszkole w Krośnie,
ul. Główna 43

Karina Rzepecka

Wicedyrektorzy:

Barbara Górna

Marcin Winiecki

skrosno@wp.pl

618132381

Szkoła Podstawowa
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach,
ul. Szkolna 16

Katarzyna Skrzypczak

Wicedyrektor: Arleta Pawlak

spdaszewice@op.pl; dyrektor.sp@op.pl

618939913

Szkoła Podstawowa nr 2
w Mosinie,
ul. Sowiniecka 75

Alicja Trybus

Wicedyrektorzy:

Alicja Witucka-Piskorska,

Beata Buchwald

sekretariat@sp2mosina.edu.pl

alicja.trybus@sp2mosina.edu.pl

 

618136717

Szkoła Podstawowa nr 1
w Mosinie,
ul. Szkolna 1

Ewa Agnieszka Szymańska

Wicedyrektorzy:

Hanna Lemańska

Justyna Nojszewska

sekretariat@sp1mosina.edu.pl

dyrektor@sp1mosina.edu.pl

618132644

Szkoła Podstawowa
w Pecnej, ul. Szkolna 19 oraz ul. Główna 20

Małgorzata Sroczyńska

Wicedyrektor:

Aurelia Budzyńska

szkolapecna@op.pl;

618137827, 618192703

Szkoła Podstawowa
im. Arkadego Fiedlera
w Czapurach,
ul. Poznańska 78

Arkadiusz Jurek

Wicedyrektor:

Maria Kozal

dyrektor_spczapury@wp.pl; sekretariat232@wp.pl

618939567

Szkoła Podstawowa
„Pod Lipami” w Krosinku,
ul. Wiejska 43

Bogumiła Woroch

spkrosinko@interia.pl

618132657

Przedszkole nr 3 Integracyjne w Mosinie,
ul. Topolowa 6

Elżbieta Jędrowiak

Wicedyrektor:

Dorota Czaińska

kontakt@p3integracyjne.pl;

618132980

Przedszkole w Wiórku,
ul. Szkolna 11

Dominika Bąbała

przedszkole.wiorek@wp.pl

618939330

Przedszkole nr 4 „Bajkowy Domek”
w Mosinie,
ul. Kasprowicza 28

przedszkole4mosina.pl

Zuzanna Tylska

przedszkole4mosina@wp.pl

618132671

Przedszkole nr 2
„Wesołe Skrzaty”
w Mosinie,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1

Anna Szuba

przedszkolenr2.mosina@o2.pl

618132230


 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE ŻŁOBKI PRYWATNE
 

 

Adres i telefon

Imię i nazwisko dyrektora

Publiczne Przedszkole „Słoneczko” w Rogalinku

62-022 Rogalinek, 
ul. Kościelna 3

 Krystyna Smektała

Publiczne Przedszkole „Akademia Odkrywców” w Krośnie

62-050  Krosno,

ul. Boczna

Aleksandra Szydłowska

Agnieszka Ciszewska-Przebieracz

Prywatne Przedszkole „Koniczynka” w Mosinie

62-050 Mosina,
ul. Leszczyńska 27

 Krystyna Smektała

Przedszkole Niepubliczne im. Janka Wędrowniczka w Mosinie

62-050 Mosina,
ul. Szkolna 2

 Jolanta Kielan

Prywatne Przedszkole HAPPY HOUSE w Czapurach

Czapury
ul. Poznańska 18
61-160 Poznań

 Marcin Sioch

Niepubliczne Przedszkole „Kasztanowe Ludki” w Daszewicach

Daszewice
ul. Kasztanowa 10,
61-160 Poznań

 Marek Nowak – osoba prowadząca
Dyrektor Hanna Warchałowska

Niepubliczne Przedszkole CALINECZKA w Mosinie

62-050 Krosno
ul. Olszynkowa 1

 Dorota Owoc

Żłobki prywatne

 

Adres i telefon

Imię i nazwisko prowadzącego

Prywatny Żłobek „Akademia Odkrywców”

62-050 Krosno,
ul. Boczna 28

 Agnieszka Ciszewska-Przebieracz
Aleksandra Szydłowska

Prywatny Żłobek „Familijne Skrzaty”

61-160 Czapury,
ul. Żurawinowa 2

 Marcin Sioch

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane