Bezpłatny Kurs Języka Angielskiego

 

Gmina Mosina we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, mając na uwadze duże zainteresowanie mieszkańców podniesieniem swoich umiejętności, organizuje bezpłatny kurs języka angielskiego A1- poziom początkujący.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w kursie muszą spełnić odpowiednie kryteria:

 - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, prowadzące własną działalność gospodarczą,

- wiek 25-74 lat,

 - miejsce zamieszkania w woj. wielkopolskim

Kurs odbywać się odbędzie się w 12 osobowych grupach w formie on-line, na platformie ZOOM. Szkolenie obejmuje 60 godzin zajęć. Godziny i częstotliwość kursu zostaną uzgodnione pomiędzy uczestnikami a wykładowcą.

Zakład Doskonalenia Zawodowego zapewnia:

 - bezpłatny udział w zajęciach,

 -wykwalifikowaną kadrę wykładowców,

 -materiały szkoleniowe,

- certyfikat ukończenia kursu.

 Uczestnicy podniosą swoje umiejętności z zakresu języka angielskiego zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) oraz po zadaniu egzaminu otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie stopnia biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie A1.

 Mieszkańcy Gminy Mosina będą mogli skorzystać z bezpłatnego kursu w ramach projektu Angielski PERFECT III. Szkolenie językowe dla dorosłych osób w wieku aktywności zawodowej z Wielkopolski. NR: RPWP.08.02.00-30-0318/18 realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Działanie 8.2. Uczenie się przez całe życie – projekty konkursowe- współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Planowany termin rozpoczęcia kursu- początek czerwca.

 Zapisy: email: gci@mosina.pl, tel.: 510 197 558.

 

- kurs_jezyka_angielskiego__2_.jpg