„Działaj Lokalnie”

Stowarzyszenie Lider Zielonej Wielkopolski we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nabór wniosków w ramach programu trwa do 31 maja 2021 r. Wsparciem objęte zostaną projekty, które będą przeciwdziałały negatywnym skutkom epidemii. Wnioski można składać za pośrednictwem generatora dostępnego na naszej stronie internetowej.

Regulamin konkursu i wnioski na stronie liderzielonejwielkopolski.pl

Lider Zielonej Wielkopolski