Konkurs "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa"

30 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” oraz powołania kapituły przedmiotowego konkursu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2021 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” ma na celu promocję idei funduszu sołeckiego.

Laureaci  konkursu otrzymają nagrody finansowe.

Ponadto, sołectwo – laureat I miejsca zostanie zgłoszony do V ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Nabór zgłoszeń do konkursu trwa do 24 stycznia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu,  w tym regualmin, formularz zgłoszeniowy oraz wzory oświadczeń dostępne są do pobrania na stronie internetowej programu Wielkopolska Odnowa Wsi:

https://wow.umww.pl/fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/