fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zintegrowane centrum opieki i teleopieki

Gmina Mosina przystąpiła do projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”, z którego będą mogli korzystać także nasi mieszkańcy. 2 lutego,  w Urzędzie Miejskim w Mosinie odbyło się przekazanie listu intencyjnego podpisanego przez wszystkich partnerów projektu, który w imieniu Gminy jako beneficjenta podpisał Burmistrz Przemysław Mieloch.

Informacje o projekcie „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” PDF.

Innowacyjny na terenie Polski projekt, zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych tworzących system teleopieki oraz wsparcia zespołu specjalistów dla osób niesamodzielnych, w szczególności z powodu wieku i niepełnosprawności oraz ich opiekunów, a także usług medycznych i opiekuńczych w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej. Z ramienia Gminy Mosina, działania projektowe koordynować będzie Dorota Rakoczy z Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. 

Jak działa ZINTEGROWANE CENTRUM OPIEKI I TELEOPIEKI w ramach projektu?

TELEOPIEKA
Uczestnik zostaje wyposażony w bransoletkę z guzikiem alarmowym oraz głośnomówiący aparat telefoniczny. Dzięki temu zestawowi w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia (np. duszności, zawroty głowy, upadek) beneficjent może skontaktować się z Teleasystentem, którego zadaniem jest weryfikacja sytuacji dzwoniącego (czy jest z nim kontakt, co się wydarzyło, jakie ma objawy) i podjęcie odpowiednich działań – np. wezwanie służb ratunkowych, powiadomienie sąsiada posiadającego klucze. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów IT w trakcie wykonania połączenia przez guzik alarmowy Teleasystentowi wyświetla się karta informacyjna o danym uczestniku. To rozwiązanie pozwala na przekazanie kluczowych informacji służbom medycznym (np. występowanie cukrzycy, przyjmowane leki, alergie lekowe) nawet w przypadku gdy podopieczny stracił przytomność. W ramach Teleopieki uczestnik może korzystać również z tak zwanych połączeń zielonych czyli rozmów towarzyskich z Teleasystentem, np. jeśli doskwiera im samotność lub potrzebują uzyskać dodatkowe informacje. Raz w tygodniu Teleasystenci sami inicjują rozmowę z podopiecznym, aby sprawdzić jak się czuje i czy jego sytuacja nie uległa pogorszeniu. Centrum Teleopieki działa 24 godziny na dobę, również w niedziele i święta.

USŁUGI DOMOWE
Ważną część ZCOiT stanowi zespół specjalistów mających osobisty kontakt z uczestnikami projektu. Są to: OPIEKUNOWIE, którzy przed podłączeniem do systemu Teleopieki przeprowadzają wywiad środowiskowy dotyczący sytuacji społecznej i stanu zdrowia z każdym korzystającym. Dodatkowo tworzą Indywidualny Plan Opieki i Wsparcia, w którym wskazują jakimi dodatkowymi działaniami (poza Teleopieką) należy objąć danego uczestnika. Do dyspozycji mają zespół specjalistów: FIZJOTERAPEUTĘ, PIELĘGNIARKĘ I PSYCHOLOGA. Wszystkie usługi są realizowane w domu podopiecznego.
Ponadto uruchomione zostało Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, czyli zapewnienie indywidualnych szkoleń i poradnictwa w warunkach domowych skierowanych do opiekunów osób, korzystających ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki. Praktyczna pomoc i porady w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. Opiekunowie mają możliwość skorzystania z pakietu wsparcia tj. wsparcia informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa.

DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ 
W ramach projektu realizowane będą następujące świadczenia medyczne połączone z kontynuacją terapii i procesem usprawniania: pielęgniarskie, fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne, terapia zajęciowa, doradztwo dla opiekunów. Wsparcie przeznaczone jest dla osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku po 65 roku życia., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. Dzienny Dom Opieki Medycznej to opieka stacjonarna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, lokalizacja: gmina Dopiewo. Pacjenci przebywający w Dziennym Domu Opieki Medycznej mają również zapewnione odpowiednio do stanu zdrowia wyżywienie oraz transport.

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH
To zapewnienie indywidulanych szkoleń i poradnictwa w warunkach domowych, skierowanych do opiekunów osób, korzystających ze wsparcia w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki. Praktyczna pomoc i porady w zakresie pielęgnacji osób niesamodzielnych oraz dbałości o własne bezpieczeństwo podczas opieki. Opiekunowie mają możliwość skorzystania z pakietu wsparcia tj. wsparcia informacyjnego, wsparcia fizjoterapeuty, pielęgniarki, psychologa.

Kto może korzystać z ZCOIT?
Uczestnikiem projektu może być osoba mieszkająca na terenie jednej  z 8 gmin powiatu poznańskiego – beneficjentów projektu, w tym Gminy Mosina i która podpisując Deklarację uczestnictwa zgłasza chęć dobrowolnego udziału oraz jest osobą zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym: osobą niesamodzielną i/lub osobą z niepełnosprawnością; lub jest opiekunem faktycznym osoby niesamodzielnej i/lub osoby z niepełnosprawnością (za wyjątkiem przyjęcia do DDOM). Do opieki w DDOM kwalifikowani są pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, pacjenci u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12-mcy udzielone zostały świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego.

W praktyce działań ZCOiT korzystają w szczególności osoby w wieku starszym i podeszłym, dotknięte przypadłościami związanymi ze starością (problemy z poruszaniem się, niemożliwość opuszczenia mieszkania, częste upadki, liczne problemy ze zdrowiem fizycznym – cukrzyca, choroby układu krążenia, choroby neurologiczne, zwyrodnienia kości i wiele innych), czyli takie, u których ryzyko zagrożenia życia jest znaczne, a możliwość wezwania pomocy ograniczona.

Mieszkańcy Gminy Mosina zainteresowani wsparciem w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki i Teleopieki mogą już kontaktować się z panią Dorotą Rakoczy z OPS w Mosinie – tel. 61 8 192 082. W najbliższym czasie podamy także dedykowany uczestnikom ZCOiT numer telefonu komórkowy.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Oprac. J. Nowaczyk, źródło: pomagamy.flandria.pl

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane