fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2024-02-21

C sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), zwołuję C sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 28 lutego 2024 r., godz. 16:00. Sesja odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała).
 5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w miejscowości Mosina (uchwała).
 6. Wyrażenie zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w miejscowości Rogalin (uchwała).
 7. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej (uchwała).
 8. Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Daszewicach (uchwała).
 9. Wyrażenie zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina (uchwała).
 10. Sprawozdanie za 2023 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina.
 11. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Mosina na 2024 rok (uchwała).
 12. Przyjęcie i realizacja „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku” (uchwała).
 13. Przyznanie dotacji Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała).
 14. Przyznanie dotacji Parafii przy kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała).
 15. Przyznanie dotacji Parafii przy kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała).
 16. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina (uchwała).
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmujący część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice (uchwała).
 18. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XCVII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała).
 19. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2024 (uchwała).
 20. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 (uchwała).
 21. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 22 stycznia do 23 lutego 2024 r.
 22. Powołanie Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (uchwała).
 23. Rozpatrzenie pisma z dnia 20 grudnia 2023 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza (uchwała).
 24. Interpelacje i zapytania radnych.
 25. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 26. Wolne wnioski i informacje.
 27. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/0c26282a-4256-4.

Transmisja obrad na żywo: https://transmisja.esesja.pl/mosina

(-) Przewodniczący Rady
Ziemowit Maląg

Pozostałe Komunikaty
2024-04-18

Postępowanie na wypadek spotkania dzika

Co robić, gdy w okolicy pojawiają się dziki? Zapraszamy do zapoznania się z kilkoma ważnymi informacjami o tych zwierzętach.
Czytaj więcej
2024-04-18

Sesja Rady Miejskiej w Mosinie

CIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00.
Czytaj więcej
2024-04-18

Program "Opieka wytchnieniowa"

Gmina otrzymała środki w wysokości 355 470,00 zł na realizację Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2024.
Czytaj więcej
2024-04-17

Zebranie Osiedle nr 4 „Za Barwą” w Mosinie”

25 kwietnia 2024 r. o godzinie 18:30 odbędzie się Zebranie Ogólne Mieszkańców Osiedla nr 4 „Za Barwą” w Mosinie.
Czytaj więcej
2024-04-16

Utrudnienia - rozbudowa drogi w Świątnikach

Od 17 kwietnia rozpoczną się roboty budowlane związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Świątniki.
Czytaj więcej
2024-04-15

Wyłożenie projektu mpzp Żabinko oraz Sowiniec i Sowinki

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 16 kwietnia o godz. 17:00 w Żabinku.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane