fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

RewitalizujeMY - Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027 znajdziesz TUTAJ

Zagłosuj! Klinkij w --> LINK

Weź udział w ankiecie! Wygraj nagrodę!

Czym jest rewitalizacja?
Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Takie działania są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Czym jest program rewitalizacji?
Dokument ten wskazuje cele rewitalizacji oraz kierunki działań związanych z realizacją jej wizji. Program rewitalizacji porządkuje działania rewitalizacyjne na wyznaczonym obszarze i nadaje całemu procesowi niezbędne ramy formalne.

Dlaczego musimy podjąć takie działania?
Zmieniająca się rzeczywistość – społeczna, gospodarcza, a także na skutek zmieniającego się klimatu, stawia nowe wyzwania, którym musimy starać się sprostać. Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bar-dziej świadomi zagrożeń związanych z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Równocześnie chcemy więcej zieleni, przyjaznych
przestrzeni publicznych, możliwości ekologicznego, bezpiecznego transportu, miejsc wypoczynku.

Kto działa w sprawie rewitalizacji?
Rada Miejska w Mosinie przyjmując Program Rewitalizacji zobowiązała Burmistrza do jego realizacji. W marcu br. zarządzeniem Burmistrza powołany został Gminny Zespół ds. Rewitalizacji. Zespół, którego Przewodniczącym został Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, stał się odpowiedzialny za koordynację działań zapisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji.Od 2018 r. działa także Komitet Rewitalizacji, pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Dominika Michalaka. Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu interesariuszy procesu rewitalizacji (użytkownicy obszaru rewitalizacji, ale także osoby w inny sposób z nim powiązane) z organami gminy, w sprawach dotyczących przygotowania prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji. Komitet pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Burmistrza.
Jakimi zadaniami chcemy zająć się w najbliższym czasie?

 • Placem 20 Października,
 • Parkiem Budzyń wraz z Pałacem,
 • „Kokotkiem” wraz z jego otoczeniem,
 • Placem Eleganta i promenadą.

Jakie działania przewidujemy?
Etap prekonsultacji jest to pierwszy z etapów zaplanowanych przez nas działań. Zwrócimy się do Państwa z prośbą o udział w ankiecie dotyczącej rewitalizowanych przestrzeni.

Propozycja naszych kolejnych działań:

 • Na bazie wyników ankiety – przygotowanie koncepcji ogól-nej dotyczącej wzajemnych relacji funkcjonalno-przestrzennych wymienionych wcześniej zadań oraz ich relacji z otoczeniem czyli z pozostałymi obszarami miasta, gminy, jak również opracowanie dla nich szczegółowych koncepcji.
 • Opinia Komitetu Rewitalizacji.
 • Właściwe konsultacje na bazie przygotowanych opracowań.
 • Na bazie konsultacji – wypracowanie ostatecznej koncepcji wraz z programem funkcjonalno-użytkowym.
 • Opinia Komitetu Rewitalizacji.
 • Uzyskanie ewentualnych decyzji lokalizacyjnych.
 • Ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne. Informacje o naszych działaniach będą publikowane na stronie internetowej www.mosina.pl oraz w mediach społecznościowych.

Dlaczego ważny jest każdy głos w ankietach?
Każda inwestycja, na którą wydane zostaną publiczne pieniądze powinna być dogłębnie przemyślana. W tym procesie niezbędna jest Państwa opinia - mieszkańców, przedsiębiorców...To Wasz głos będzie brany pod uwagę przy dalszych pracach, tj. opracowaniu koncepcji funkcjonalno-użytkowych, ubiegania się o zewnętrzne finansowanie.

Zagłosuj! Kliknij w --> LINK

Myślimy, że warto!
Do tej pory z działań ujętych w programie rewitalizacji udało się zrealizować m.in. Park przy Kanale oraz Przystanek Glinianki, który został ostatnio nagrodzony w konkursie na najlepiej zagospoda-rowaną przestrzeń publiczną w Wielkopolsce. Było to działanie rozłożone na lata, które udało się zrealizować dzięki zaangażowaniu wielu ludzi. Cieszymy się z tych przestrzeni, ale widzimy potrzebę dalszych działań. Tylko wspólnie możemy zmieniać Naszą Gminę na lepsze!


Miłosz Sura
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane