fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w żadnym przypadku nie zastępuje działania takich służb jak: Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Wodne, Pogotowie Energetyczne, Weterynaryjne, służby sanitarne.

Służby te działają zgodnie ze swym przeznaczeniem i są osiągalne pod dotychczas obowiązującymi numerami telefonów.

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

tel. 61 8109-503

tel. kom. 722 323 208 (czynny całodobowo)

e-mail: gczk@mosina.pl

Zespół Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK)

Jarosław Dobicki - Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem

tel. 61 8109-503

e-mail: zb@mosina.pl

Damian Pietruszewski – Komendant Straży Miejskiej

tel. 61 1018-211

e-mail: straz.miejska@mosina.pl

 

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

 

O CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego i stałego dyżuru. Siedziba GCZK znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego. Po godzinach pracy urzędu GCZK funkcjonuje na zasadzie „dyżuru domowego” przez wyznaczonych pracowników pod numerem telefonu komórkowego 722 323 208. GCZK zapewnia przyjmowanie informacji o zdarzeniach na terenie gminy i przepływ informacji w strukturach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu.

Do zadań Centrum należy:

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,

3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności,

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze
i humanitarne,

6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum,

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zgodnie z „Ustawą o zarządzaniu kryzysowym” z dnia 26 kwietnia 2007 r. przy Urzędzie Miejskim w Mosinie tworzy się Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy i opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego.

Do zadań Zespołu należy:

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych Gminnym Planie Reagowania Kryzysowego,

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,

4) opiniowanie Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

Burmistrz określa, w drodze zarządzenia, organizację i tryb pracy Zespołu, z uwzględnieniem rozwiązań pozwalających na niezwłoczne zebranie się Zespołu i zapewnienie uzyskania pełnej informacji o zdarzeniach będących przedmiotem posiedzenia. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.

KOMUNIKATY

 1. Gminny system wsparcia i informacji w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
 2. Mapa dróg na terenie Gminy Mosina
 3. Norma śniegowa
 4. Wykaz dróg zminowego utrzymania - zima 2023/2024
 5. Specyfikacja Techniczna Zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Mosina
 6. Standardy zimowego utrzymania dróg
 7. Kontakty - akcja zima 2023/2024
 8. Informacja Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie bezpieczeństwa pracy związanego z eksploatacją budynków podczas odśnieżania dachów.
 9. Regionalny System Ostrzegania

  INFORMACJE DLA LUDNOŚCI

 1.  Zasady postępowania na wypadek zagrożeń
 2. Materiały pomocnicze do szkolenia z obrony cywilnej
 3. Poradnik przeciwpowodziowy
 4. Ogólne informacje dotyczące terroryzmu
 5. Instrukcja - jak należy postępować w sytuacji zagrożenia terrorystycznego
 6. Instrukcja postępowania na wypadek ataku terrorystycznego w obiekcie użyteczności publicznej
 7. Zasady postępowania podczas burzy
 8. Jak sobie radzić z powodzią - materiały dydaktyczne dla nauczycieli
 9. Jak sobie radzić z upałami
 10. Zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą, w wodzie i na wodzie.
 11. Bezpieczne odśnieżanie dachów budynków
 12. Informacje dotyczące ptasiej grypy AH1N1
 13. Zasady bezpiecznego spożycia surowych warzyw i owoców
 14. Pięć kroków do bezpiecznej żywności
 15. Wytyczne GLW dla hodowców drobiu
 16. Uwaga na lampiony „szczęścia" - zagrożenie pożarowe
 17. Ćwiczenia w Ludwikowie
 PLANY
 1. Plan OC
 2. Plan ochrony przeciwpowodziowej

        3. Plan ewakuacji
        4. Plan ZK Gminy

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane