fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Kupuj działki w Gminie Mosina

 

Sprawdź nasze oferty  na portalu:

Szczegółowe informacje na temat sprzedaży mienia:Biuletyn
Informacji Publicznej

Szukasz miejsca pod inwestycje lub budowę domu? Zapoznaj się z ofertą działek, które sprzedaje Gmina Mosina. Atutami Gminy Mosina są niskie podatki, przyjazny klimat dla inwestorów, doskonała lokalizacja w pobliżu Wielkopolskiego Parku Narodowego, rozwinięta infrastruktura techniczna oraz dobrze zorganizowane połączenia komunikacyjne z Poznaniem. W ofercie Gminy Mosina znajdują się zarówno tereny pod budownictwo indywidualne, jak i zabudowę wielorodzinną. Działają tutaj firmy z kapitałem krajowym i zagranicznym, tworzące miejsca pracy i wspierające rozwój gospodarczy.

Zapraszamy osoby zainteresowane inwestowaniem w Gminie Mosina. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mosina, 13.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU

 NA SPRZEDAŻ NIERUCHMOŚCI

Burmistrz Gminy Mosina działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Mosinie przy ul. Wieniawskiego, oznaczonej geodezyjnie jako działka 321/3 obr. Mosina, zapisanej w KW PO1M/00040351/8,  który miały odbyć się dnia 19 marca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1 - sala nr 110.

            Powodem odwołania przetargu jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego wadium zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych .

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej bip.mosina.wokiss.pl. → mienie gminne → sprzedaż mienia gminnego oraz mosina.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 61 8109 576

                                                                                                                Z up. Burmistrza Adam Ejchorst

                            /-/Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mosina, 13.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU PRZETARGÓW

 NA DZIERŻAWĘ NIERUCHMOŚCI ROLNYCH

Burmistrz Gminy Mosina działając na podstawie  art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) odwołuje wszystkie przetargi ustne ograniczone na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Mosina, które miały odbyć się dnia 18 marca 2020 r. w godzinach od 10.00 do 12.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie, Pl. 20 Października 1 - sala nr 110.

            Powodem odwołania przetargów jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z zagrożeniem wynikającym z rosnącej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem.

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego wadium zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych .

W razie wpłaty wadium w gotówce wadium zwrócone zostaną na podstawie pisemnego oświadczenia oferenta o sposobie zwrotu wadium w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia (załącznik nr 3 do Regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych na dzierżawę rolną i najem nieruchomości lub ich części stanowiących własność Gminy Mosina).

Treść Regulaminu na stronie internetowej pod adresem: http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/rejestr-zarzadzen/zarzdzenia-2019.html?pid=15737

Wszystkie umowy dzierżawy obowiązujące w 2019 r. dla nieruchomości będących przedmiotem przetargu zostaną przedłużone na dotychczasowych warunkach do dnia 30 września 2020 r. na  podstawie aneksów do zawartych umów. Aneksy do umów zostaną przygotowane w najbliższym czasie i wysłane zainteresowanym osobom listownie.

Odwołane przetargi na dzierżawy nieruchomości rolnych zostaną ponownie przeprowadzone po 30 września 2020 r. 

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, na stronie internetowej bip.mosina.wokiss.pl. → mienie gminne → dzierżawa mienia gminnego oraz mosina.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie, tel. 61 8109 576

       Z up. Burmistrza Adam Ejchorst

                            /-/Zastępca Burmistrza Gminy Mosina

 

 

 

 

Dla Inwestora
najczęściej czytane