fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkursach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Jak przekazać 1,5% na OPP

Chcesz przekazać 1,5% podatku na wybraną Organizację Pożytku Publicznego? Sprawdź, jak tego dokonać.

Czytaj więcej...

Obowiązki i uprawnienia informacyjne

Zleceniobiorca (organizacja) zobowiązuje się do umieszczania herbu Zleceniodawcy (gminy) lub informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Mosina.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków Sport dla Wszystkich

Drugi nabór na dofinansowanie w 2023 roku zadań z zakresu Programu Sport dla Wszystkich. Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 marca 2023 roku.

Czytaj więcej...

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzi liczne programy wsparcia lokalnych społeczności - organizacji pozarządowych, klubów sportowych, KGW, OSP.

Czytaj więcej...

Bitwa regionów - konkurs dla KGW

Przedmiotem konkursu jest przygotowaniu tradycyjnej potrawy regionalnej z wykorzystaniem przynajmniej jednego produktu regionalnego. Zgłoszenia do 31 marca.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków - Rządowy Program KLUB 2023

Celem Programu jest wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Nabór wniosków do 24.04.2023 r.

Czytaj więcej...

Trwa nabór wniosków w Konkursie Duże Granty

W organizowanym konkursie przyznawane są granty podmiotom z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Termin składania wniosków upływa 21 marca o godzinie 12:00.

Czytaj więcej...

Wielkopolska Wiara 2023

Konkurs dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w imieniu własnym lub z organizacjami pozarządowymi pełniącymi rolę Patronów. Nabór ofert do 30 marca 2023.

Czytaj więcej...

Konkursy organizowane przez Lasy Państwowe

Konkursy organizowane przez Lasy Państwowe dla KGW, klubów sportowych i organizacji pozarządowych m.in. „Sportowa Natura”, "Natura od kuchni".

Czytaj więcej...

„Postawmy na młodzież”

Projekt grantowy celem jest wsparcie finansowe dla inicjatyw wielkopolskiej młodzieży na rzecz życia publicznego. Nabór wniosków do 15 listopada.

Czytaj więcej...

Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

Konkursy ogólnopolskie i regionalne organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czytaj więcej...

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - Deutsch-Polnisches Jugendwerk

PNWM oferuje wsparcie oraz dotacje w podziale na dwa obszary: wymianę szkolną oraz pozaszkolną.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sport Młodzieżowy - konkursy na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Czytaj więcej...

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Sport Osób z Niepełnosprawnościami - dofinansowanie zadań (wspieranie organizacji imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, promocja sportu osób niepełnosprawnych...).

Czytaj więcej...

Vademecum pt. „Wolontariat w szkole zgodnie z prawem”

Vademecum zostało przygotowane z myślą o osobach zaangażowanych w tworzenie struktur wolontariatu w szkołach, tj. dyrektorach, kadrze pedagogicznej oraz opiekunach szkolnych kół.

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane