fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich). Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl. Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Informacje dla organizacji, które otrzymały dofinansowanie z Gminy Mosina

Zleceniobiorca (organizacja) zobowiązuje się do umieszczania herbu Zleceniodawcy (gminy) lub informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Mosina.

Czytaj więcej...

Fundusze europejskie na „zielone” projekty

Zapraszamy osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami.

Czytaj więcej...

Podział środków finansowych dla organizacji pozarządowych

Podział środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2023 roku w Gminie Mosina.

Czytaj więcej...

Programy Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Do 9 października 2023 r. trwa nabór wniosków w ramach 3 rządowych programów (edycja 2024). Sprawdź!

Czytaj więcej...

Złóż wniosek i zdobądź nawet 12 000 zł

Chcesz dać młodzieży w Twojej okolicy szansę na rozwijanie swoich pasji, odkrywanie nowych talentów i kształtowanie przyszłości? Wnioski można składać do 9 października 2023 r.

Czytaj więcej...

Nagroda Starosty Poznańskiego

Kolejna edycja konkursu. Szansę na otrzymanie wyróżnienia za rok 2023 mają społecznicy, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy. Zachęcamy do zgłoszeń!

Czytaj więcej...

„Poznaj Polskę na sportowo”

Każdy klub piłkarski w Polsce może przystąpić do projektu i zorganizować wyjazd na mecz dla uczniów, którzy nie muszą być zawodnikami klubu.

Czytaj więcej...

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady. Składanie wniosków do 11 grudnia.

Czytaj więcej...

Konkursy dotacyjne fundacji PZU

XIX edycja konkursów dotacyjnych - "Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, "Fundacja PZU z Kulturą”, „Z Fundacją PZU po lekcjach”.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich w 2023 r.

Od 3 kwietnia do 30 września 2023 r. koła gospodyń wiejskich będą się mogły ubiegać o przyznanie środków finansowych z budżetu państwa na prowadzenie działalności statutowej.

Czytaj więcej...

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030. Nabór wniosków do 30 listopada 2023 r.lub do wyczerpania środków.

Czytaj więcej...

Regranting Organizacji Poradniczych 2023

Regranting Organizacji Poradniczych jest inicjatywą wsparcia skierowaną dla placówek realizujących poradnictwo dla różnych grup społecznych. Dotacje od 10 000 do 20 000 zł.

Czytaj więcej...

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzi liczne programy wsparcia lokalnych społeczności - organizacji pozarządowych, klubów sportowych, KGW, OSP.

Czytaj więcej...

Konkursy organizowane przez Lasy Państwowe

Konkursy organizowane przez Lasy Państwowe dla KGW, klubów sportowych i organizacji pozarządowych m.in. „Sportowa Natura”, "Natura od kuchni".

Czytaj więcej...

„Postawmy na młodzież”

Projekt grantowy celem jest wsparcie finansowe dla inicjatyw wielkopolskiej młodzieży na rzecz życia publicznego. Nabór wniosków do 15 listopada.

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane