fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku – osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich). Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl. Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Informacje dla organizacji, które otrzymały dofinansowanie z Gminy Mosina

Zleceniobiorca (organizacja) zobowiązuje się do umieszczania herbu Zleceniodawcy (gminy) lub informacji, że zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Gminy Mosina.

Czytaj więcej...

Podział środków finansowych dla organizacji pozarządowych

Podział środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartych konkursów ofert ogłoszonych na realizację zadań publicznych w 2023 roku w Gminie Mosina.

Czytaj więcej...

Otwarty Konkurs Ofert w powiecie poznańskim

Do 15 grudnia 2023 r. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu trwa nabór wniosków w ramach Otwartego Konkursu Ofert na rok 2024 w POWIECIE POZNAŃSKIM.

Czytaj więcej...

Instytutu Skrzynki - Szlak Kulinarny „Smaki Powiatu Poznańskiego”

Konkursy kulinarne dla Kół Gospodyń Wiejskich, bezpłatne warsztaty dla NGO i KGW oraz muzyczne, literackie i inne wydarzenia w Dworze Skrzynki (Plac Parkowy 1, 62-060 Skrzynki).

Czytaj więcej...

Otwarte konkursy ofert kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Zadania publiczne Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Czytaj więcej...

Wymiana młodzieży w ramach polsko-niemieckich partnerstw samorządowych

Nowy magazyn „INFO” podpowiada, jak włączać młodych ludzi w planowanie i realizację projektów partnerstw samorządowych.

Czytaj więcej...

Fundusze europejskie na „zielone” projekty

Zapraszamy osoby, które mają pomysł na realizację przedsięwzięć w swoich społecznościach do kontaktu z doradcami.

Czytaj więcej...

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich „Zioła dla zdrowia”

Celem konkursu jest promowanie wiedzy z zakresu nowoczesnego zielarstwa i ziołolecznictwa na obszarach wiejskich. Termin nadsyłania zgłoszeń do 20 lipca 2024 r.

Czytaj więcej...

„Poznaj Polskę na sportowo”

Każdy klub piłkarski w Polsce może przystąpić do projektu i zorganizować wyjazd na mecz dla uczniów, którzy nie muszą być zawodnikami klubu.

Czytaj więcej...

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program ma na celu promocję przedsięwzięć sportowych oraz zasad fair play w sporcie np. drużynowe zawody sportowe, olimpiady, paraolimpiady. Składanie wniosków do 11 grudnia.

Czytaj więcej...

Konkursy dotacyjne fundacji PZU

XIX edycja konkursów dotacyjnych - "Młodzi niepełnosprawni – sprawni z Fundacją PZU”, "Fundacja PZU z Kulturą”, „Z Fundacją PZU po lekcjach”.

Czytaj więcej...

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030. Nabór wniosków do 30 listopada 2023 r.lub do wyczerpania środków.

Czytaj więcej...

Regranting Organizacji Poradniczych 2023

Regranting Organizacji Poradniczych jest inicjatywą wsparcia skierowaną dla placówek realizujących poradnictwo dla różnych grup społecznych. Dotacje od 10 000 do 20 000 zł.

Czytaj więcej...

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego prowadzi liczne programy wsparcia lokalnych społeczności - organizacji pozarządowych, klubów sportowych, KGW, OSP.

Czytaj więcej...

Konkursy organizowane przez Lasy Państwowe

Konkursy organizowane przez Lasy Państwowe dla KGW, klubów sportowych i organizacji pozarządowych m.in. „Sportowa Natura”, "Natura od kuchni".

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane