fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkursach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi" są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Poniżej będą pojawiały się artykuły związane z tematyką organizacji pozarządowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi:

Co to jest program współpracy?

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest, zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). Ponadto samorządy mogą przyjmować (nieobligatoryjnie) programy wieloletnie.

Informacja dla organizacji pozarządowych

Roczny Program Współpracy Gminy Mosina z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 rok- składanie nowych propozycji zdań do 30.09.br.

Czytaj więcej...

Ogłoszono wyniki tegorocznego naboru do Rządowego Programu „Klub”

Trzy kluby sportowe z naszej gminy z rządowym wsparciem.

Czytaj więcej...

Konkurs grantowy na działania dla osób 60+

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chciałyby zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+.

Czytaj więcej...

Nabór wniosków do programu Generacja V4

Zapraszamy do udziału w pilotażowej edycji programy V4.

Czytaj więcej...

Nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej

Ruszył nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Ministra Klimatu i Środowiska.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs na wypoczynek dzieci i młodzieży

Zapraszamy do składania ofert

Czytaj więcej...

Wyniki otwartego konkursu ofert

Z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży na 2022 rok.

Czytaj więcej...

Konkurs ofert

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na obszarach wiejskich. Oferty należy składać do 25 kwietnia 2022 r. godz. 15:30.

Czytaj więcej...

Roczne Programy Współpracy z NGO

Program współpracy to dokument programowy, określający zasady polityki realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. RPW w latach 2020,2021,2022.

Czytaj więcej...

Małe Granty, wielkie szanse!

Możesz zdobyć aż do 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznego projektu z młodzieżą w Twojej miejscowości! Nabór trwa do 25 maja do godziny 12:00.

Czytaj więcej...

Dofinansowania dla klubów sportowych

7 kwietnia 2022 r., ruszy nabór wniosków do rządowego programu „Klub”. Na wsparcie małych i średnich klubów sportowych.

Czytaj więcej...

Dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich

Od 1 kwietnia do 30 września 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej.

Czytaj więcej...

Wielkopolska Wiara 2021-2023

Celem projektu jest wspieranie działań lokalnych podejmowanych przez Wielkopolan działających w ramach młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przy Patronach.

Czytaj więcej...

Tańszy gaz dla NGO

Organizacje pozarządowe, które chcą skorzystać z ustawy chroniącej przed wzrostem cen gazu powinny złożyć swojemu sprzedawcy paliw gazowych stosowne oświadczenie.

Czytaj więcej...

Małe granty - MKŻ

Do Urzędu Miejskiego wpłynęła oferta złożona przez Mosiński Klub Żeglarski

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane