fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Organizacje pozarządowe

Zakładka została przygotowana z myślą o szerokim informowaniu społeczności o najważniejszych konkurasach i wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych.

Co to są organizacje pozarządowe?

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:

  1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
  2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.” (art. 3 ust 2).

Organizacjami pozarządowymi są więc nie tylko podmioty, które mają osobowość prawną, ale także jednostki, które tej osobowości nie mają (np. stowarzyszenia zwykłe, uczelniane organizacje studenckie, koła gospodyń wiejskich).

Poniżej będą pojawiały się artykuły związane z tematyką organizacji pozarządowych.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami ogólnopolskimi za pośrednictwem portalu ngo.pl

Organizacje można również sprawdzić i wyszukać za pomocą nr KRS, dzięki temu możemy łatwo zweryfikować komu pomagamy lub kto pomaga nam.

Zapraszamy do lektury

Zaproszenie na szkolenie dla organizacji pozarządowych

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zapraszają na szkolenie.

Czytaj więcej...

Ankieta dla organizacji pozarządowych

Zwracamy się do wszystkich organizacji pozarządowych o udział w badaniu ankietowym.

Czytaj więcej...

Konkurs Młodzieżowy - MOSTY

Projekt „ MOSTY” jest finansowany ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce.

Czytaj więcej...

Raport „Organizacje pozarządowe wobec pandemii”

Prezentujemy pierwsze w Polsce wyniki badań wpływu pandemii koronawirusa na kondycję organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

30 mln zł na Program „Sportowe Wakacje+” w edycji 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nową edycję Programu „Sportowe Wakacje+”

Czytaj więcej...

Konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do rywalizacji

Czytaj więcej...

VII edycja projektu granatowego "Zielona Ławeczka"

Zapraszamy mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) do udziału w ogólnopolskim, prospołecznym projekcie grantowym "Zielona Ławeczka".

Czytaj więcej...

NGO i tarcze

Ciekawy artykuł z portalu ngo.pl na temat wsparcia i tarcz osłonowych dla organizacji pozarządowych w związku z pandemią koronawirusa.

Czytaj więcej...

Światowy Dzień Zdrowia

Rozdajemy Mosińskie Pudełka Życia, które mają na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Czytaj więcej...

Wystartował plebiscyt radiowej Czwórki „NIEPRZECIĘTNI 2021”

Czwórka po raz kolejny ruszyła na poszukiwania wyjątkowych osobowości ¬– młodych ludzi, którzy tworzą niebanalne rzeczy.

Czytaj więcej...

"Mapa stypendiów III"

Największy raport z badania programów stypendialnych w Polsce

Czytaj więcej...

Ogólnopolskie konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

15.000 zł – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni"

Czytaj więcej...

NGO dostaną dodatkowy miesiąc na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia przesuwającego w tym roku standardowe terminy sprawozdawcze.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na regionalne spotkania informacyjne dotyczące pierwszego konkursu grantowego

Rozpoczyna się cykl spotkań regionalnych, które będą się odbywać między 22 marca a 10 kwietnia on-line.

Czytaj więcej...

NOWEFIO 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie NOWEFIO 2021.

Czytaj więcej...

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane