fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

STRATEGIA ROZWOJU

Strategia Rozwoju Gminy Mosina 2030+

Czym jest Strategia rozwoju gminy?

Strategia rozwoju gminy określa wizję rozwoju, cele, plan działań i metody, które pomogą w realizacji przyjętych założeń. Stanowi dla władz lokalnych przedmiot ciągłej oceny w postaci m.in. monitorowania efektów jej realizacji, ewaluacji czy aktualizacji. Powinna także być odpowiedzią na potrzeby i możliwości prowadzenia procesu planowania i realizacji strategii. Dzięki opracowanemu dokumentu łatwiej można realizowań założone działania, pozyskiwać partnerów czy wnioskować o środki zewnętrzne.

Jaką pełni rolę?

Strategii przypisuje się trzy podstawowe role: kierunkowanie i zabezpieczenie ciągłości polityki rozwoju, podstawę do wnioskowania o dofinansowania oraz integrację lokalnej wspólnoty samorządowej.

Dlaczego musimy podjąć takie działania?

Podstawową przesłanką są zachodzące zmiany uwarunkowań rozwoju na terenie gminy lub jej otoczenia. Dotyczą one zmian na tle m.in. demograficznym, społecznym, gospodarczym, przestrzennym, środowiskowym. Istotne są także kwestie możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Przygotowanie dokumentu stanowi również zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości realizacji polityki rozwoju, w przypadku chociażby zachodzących zmian kadry zarządzającej.

Jakie działania zostały podjęte?

Rada Miejska w Mosinie 27 kwietnia 2023 r. przyjęła uchwałę nr LXXXV/712/23 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Mosina 2030+”, która określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii, w tym tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych. Dokument Strategii ma zostać opracowany w oparciu o model partycypacyjny ze wsparciem ekspertów zewnętrznych.

Obecnie trwają prace nad zebraniem danych i opracowaniem części diagnostycznej strategii.

Zachęcamy do śledzenia stron mosina.pl (zakładka „Dla mieszkańca” -> „Strategia Rozwoju”), bip.mosina.pl oraz mediów społecznościowych Gminy, gdzie będziemy informować Państwa o dalszych etapach prac nad Strategią Rozwoju Gminy Mosina 2030+. Wszelkie pytania mogą Państwo kierować także na maila strategia@mosina.pl.

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane