fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2022-04-13

II dyżur ZUS wnioski 500+ / 2 ЗУС черговий, висновки 500+

Jesteś obywatelem Ukrainy i masz dziecko pod opieką? Możesz otrzymać wsparcie dla rodziny z ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+ (tzw. 500+) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Od 26 marca specjalny wniosek o 500+ w języku ukraińskim można składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

22 kwietnia br. (piątek) w salce Gminnego Centrum Informacji, ul. Dworcowa 3 (II piętro)

w godz. 8.30 – 14.00

odbędzie się dyżur pracowników ZUS,

którzy pomogą założyć profil na PUE oraz pomogą wysłać wniosek o tzw. 500+.

ZAPISY POPRZEZ KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM 61 8109 507

Kto może złożyć wniosek:

Wnioski o świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500 + może złożyć osoba, która:

  • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
  • jej pobyt w Polsce jest legalny,
  • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
  • dziecko, które posiada pod opieką jest w wieku do 18 lat
  • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku:

  • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
  • adres mailowy osoby,
  • polski numer telefonu,
  • numer rachunku bankowego w Polsce.

-------------------------

Ви громадянин України і маєте дитину під опікою? Ви можете отримати підтримку для сім’ї від ZUS

Заклад соціального страхування (ZUS) призначатиме та виплачуватиме допомогу на дитину за програмою Сім’я 500+ (так звана 500+) громадянам України, які легально прибули з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями. З 26 березня спеціальну заявку на 500+ українською можна подати в електронному вигляді через Платформу електронних послуг (ПУЕ) ZUS.

22 квітня ц.р (п'ятниця) у кімнаті Комунального інформаційного центру, вул. Dworcowa 3 (2-й поверх)
у годинах 8.30 - 14.00
буде чергування працівників ZUS,
хто допоможе налаштувати профіль на ПУЕ та допоможе відправити заявку на т. зв 500+.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 61 8109 507

Хто може подати заявку:

Заяву на отримання допомоги на дитину за програмою Сім’я 500+ може подати особа, яка:

є громадянином України або подружжям громадянина України,
її перебування в Польщі є законним,
має дитину (вона є його батьком або тимчасовим опікуном), яка має громадянство України та прибула з України до Польщі після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями,
дитина, за якою вони доглядають, до 18 років
має дитину (вона є його батьком або тимчасовим опікуном), народжену в Польщі від матері, яка є громадянкою України і перебування якої в Польщі є законним

Важливо!
Перебування в Польщі є законним протягом 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року або з дати фактичного перетину кордону після 23 лютого 2022 року) для громадян України, які легально в’їхали в Польщу з України після 23 лютого 2022 року у зв’язку з бойовими діями та розшуком. залишитися в Польщі.

Сімейні пільги виплачуються не довше за період перебування в Польщі.

Це допомога для батьків, тимчасового опікуна та особи, яка виховує дитину.

Тимчасовий опікун чи прийомний піклувальник для дитини, яка прибула з України у зв’язку з бойовими діями та перебуває в Польщі без піклування, встановлюється польським судом.

Які документи потрібні для подання заяви:

польський ідентифікаційний номер PESEL заявника та дитини,

адреса електронної пошти особи,

польський номер телефону,

номер банківського рахунку в Польщі.

Pozostałe Komunikaty
2023-06-02

Zmarła Dorota Domagała

Z przykrością informujemy o śmierci Doroty Domagały - wieloletniej Sołtys Sołectwa Rogalinek, Radnej, nauczyciela, społecznika
Czytaj więcej
2023-06-02

Utrudnienia w związku z budową kanalizacji sanitarnej - Daszewice

Objazd odcinka ul. Poznańskiej w Daszewicach od 5 czerwca do 27 czerwca br.
Czytaj więcej
2023-06-01

Dystrybucja węgla w gminie do 30 czerwca

Dystrybucja węgla na składach opału zakupionego przez Gminę Mosina będzie prowadzona tylko do 30 czerwca br.
Czytaj więcej
2023-06-01

Terminarz posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Mosinie

Plan komisji czerwiec 2023 r.
Czytaj więcej
2023-06-01

Wybory ławników do Sądu

Rada Miejska w Mosinie ma wybrać: 4 ławników do Sądu Okręgowego oraz 2 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.
Czytaj więcej
2023-05-30

Zgłaszanie kandydatur na członków Komisji

Opiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. z zakresu wypoczynku.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane