fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2022-08-04

LXXI sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079), zwołuję LXXI sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 11 sierpnia 2022 r., godz. 16:00. Sesja odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul.  Dworcowej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Mieczysława Rożka.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Porządek obrad.
 5. Powołanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały).
 6. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały).
 7. Powołanie Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina (zmiana uchwały).
 8. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała).
 9. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mieczewie, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu (uchwała).
 10. Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Mosinie (uchwała).
 11. Wyrażenie zgody na dokonanie zamiany nieruchomości położonych w Pecnej (uchwała).
 12. Przyjęcie „Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina” (uchwała).
 13. Przyjęcie Regulaminu udzielania stypendiów dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i nagród samorządu Gminy Mosina dla uczniów kl. IV - VIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina (uchwała).
 14. Ustalenie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mosina na rok szkolny 2022/2023 (uchwała).
 15. Uchylenie uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu (uchwała).
 16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Strzelnica w Mieczewie”, obejmującego tereny części wsi Mieczewo (uchwała).
 17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap III (uchwała).
 18. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 (uchwała).
 19. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 (uchwała).
 20. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 27 czerwca do 5 sierpnia 2022 r.
 21. Przekazanie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie „Skargi na Zakład Usług Komunalnych w Mosinie” z dnia 25 kwietnia 2022 r. (uchwała).
 22. Przekazanie Burmistrzowi Gminy Mosina „Skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina” z dnia 25 maja 2022 r. dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z dnia 8 kwietnia 2022 r. (uchwała).
 23. Przekazanie Burmistrzowi Gminy Mosina „Skargi na bezczynność Burmistrza Gminy Mosina” z dnia 25 maja 2022 r. dotyczącej braku odpowiedzi na pismo z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie korekty faktur za odbiór nieczystości (uchwała).
 24. Przekazanie Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mosinie skargi z dnia 15 czerwca 2022 r., uzupełnionej pismem z dnia 15 lipca 2022 r. i pismem z dnia 16 lipca 2022 r. (uchwała).
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 27. Wolne wnioski i informacje.
 28. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/a2928354-58eb-4.

Przewodniczący Rady Dominik Michalak

Pozostałe Komunikaty
2022-08-11

Przypominamy

Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej przyjmuje interesantów w budynku nr 2 Urzędu - przy ul. Dworcowej 3.
Czytaj więcej
2022-08-10

Nadzwyczajna LXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Nadzwyczajna LXXII sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się 16 sierpnia 2022 r., godz. 18:00 w Mosińskim Ośrodku Kultury.
Czytaj więcej
2022-08-10

Ostatnie dni na złożenie wniosku

Do 12 sierpnia można składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.
Czytaj więcej
2022-08-09

Tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Glinianki

Od 9 sierpnia 2022 r. wprowadza się tymczasowy zakaz kąpieli w kąpielisku Glinianki. Przyczyną jest zakwit sinic.
Czytaj więcej
2022-08-08

Zmiana organizacji ruchu w związku awarią sieci wodociągowej

Przepraszamy za niedogodności i prosimy o zachowanie ostrożności w rejonie prac.
Czytaj więcej
2022-08-08

Znaleziono psa w Czapurach

6 sierpnia w Czapurach przy ul. Poznańskiej znaleziono psa w typie owczarka niemieckiego. Kontakt w sprawie psa: 697 888 422.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane