fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2022-09-22

LXXIII sesja Rady Miejskiej

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), zwołuję LXXIII sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 29 września 2022 r., godz. 16:00. Sesja odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul.  Dworcowej 4.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Nadanie nazwy mostowi położonemu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Rogalinek (uchwała).
 5. Nadanie nazwy ulicy:
 1. „BRZEGOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury (uchwała),
 2. „WESOŁA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice (uchwała),
 3. „MNISZKOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Żabinko (uchwała).
 1. Określenie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach oraz określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa i logopedy (zmiana uchwały).
 2. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała).
 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina - etap II (uchwała).
 4. Udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (zmiana uchwały).
 5. Emisja obligacji Gminy Mosina oraz określenie zasad zbywania, nabywania i wykupu (uchwała).
 6. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2022 (uchwała).
 7. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2022-2030 (uchwała).
 8. Uchylenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie czynności zmierzających do połączenia spółek Zakład Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie ze spółką „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (uchwała).
 9. Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki „Park Strzelnica” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie (uchwała).
 10. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 8 sierpnia do 23 września 2022 r.
 11. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej (zmiana uchwały).
 12. Zlecenie kontroli sprawowania przez Burmistrza Gminy Mosina nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami prawa handlowego (uchwała).
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/e5b73bc7-80dc-4

Przewodniczący Rady
Dominik Michalak

Transmisja obrad na żywo:  https://transmisja.esesja.pl/mosina

Pozostałe Komunikaty
2022-10-03

Bezpłatne konsultacje prawne dla firm i osób fizycznych

Radca prawny udzieli odpowiedzi na pytania z zakresu zadłużeń w płatnościach, odzyskiwania długów i innych.
Czytaj więcej
2022-10-03

Utrudnienia drogowe - Czapury, Wiórek, Babki

Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej informuje o utrudnieniach w ruchu.
Czytaj więcej
2022-09-29

Awaria prądu - Sasinowo i Rogalinek

Przewidywane zakończenie prac naprawczych 29.09. o godzinie 13.00
Czytaj więcej
2022-09-29

„Arkusz pomysłu” dla przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców

Trwają prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zgłoś propozycje!
Czytaj więcej
2022-09-28

Awaria prądu - Mieczewo

Przewidywane zakończenie prac naprawczych 28.09. o godzinie 10.00
Czytaj więcej
2022-09-23

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Dymaczewo Nowe

28 września 2022 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dymaczewo Nowe.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane