fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2023-03-17

Obwieszczenie w sprawie sposobu głosowania

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Mosina

w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Na podstawie zarządzenia Nr 65/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Określa się zasady i sposób głosowania oraz wzór karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury w dniu 2 kwietnia 2023 r., które stanowią integralną część niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz

/-/ Dominik Michalak


 

(pieczęć komisji wyborczej Sołectwa Czapury)

KARTA DO GŁOSOWANIA

W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA CZAPURY

W DNIU 2 KWIETNIA 2023 R.

Kandydaci na Sołtysa:

Nazwisko i imię (imiona) Kandydaci do Rady Sołeckiej:

 1. Nazwisko i imię (imiona)
 2. Nazwisko i imię (imiona)
 3. Nazwisko i imię (imiona)
 4. Nazwisko i imię (imiona)
 5. Nazwisko i imię (imiona)
 6. Nazwisko i imię (imiona)
 7. Nazwisko i imię (imiona)

Nazwisko i imię (imiona) Kandydaci do Rady Sołeckiej:

 1. Nazwisko i imię (imiona)
 2. Nazwisko i imię (imiona)
 3. Nazwisko i imię (imiona)
 4. Nazwisko i imię (imiona)
 5. Nazwisko i imię (imiona)
 6. Nazwisko i imię (imiona)

INFORMACJA: Głosować można tylko na jednego kandydata na Sołtysa stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego z kandydatów, na którego głosujący oddaje swój głos. Jest to jednocześnie głos na kandydatów do Rady Sołeckiej, których imiona i nazwiska znajdują się obok imienia i nazwiska danego kandydata na Sołtysa. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk więcej niż jednego kandydata na Sołtysa lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA W WYBORACH SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
SOŁECTWA CZAPURY

§ 1. Głosowanie przeprowadza się w lokalu wyborczym i w godzinach określonych zarządzeniem Nr 34/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.

§ 2. W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zapewniające tajność głosowania oraz godło państwowe.

§ 3. Głosować można tylko osobiście. Osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu otrzyma kartę do głosowania, jeśli jej dane znajdują się w spisie osób uprawnionych do głosowania w dniu wyborów. W przypadku, gdy dane wyborcy nie znajdują się w spisie osób uprawnionych do głosowania w dniu wyborów, osoba ta otrzyma kartę do głosowania, jeśli złoży oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem na terenie Sołectwa.

§ 4. Głosujący otrzymuje kartę do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Na karcie do głosowania z lewej strony znajdują się nazwiska i imiona kandydatów na Sołtysa umieszczone w porządku alfabetycznym, a z prawej strony – nazwiska i imiona kandydatów na członków Rady Sołeckiej, zgłoszonych przez danego kandydata na Sołtysa, umieszczone w porządku alfabetycznym. Przy każdym kandydacie na Sołtysa z lewej strony znajduje się kratka umożliwiająca wyborcy głosującemu na danego kandydata postawienie znaku „X”, powyżej odcisk pieczęci komisji wyborczej, a poniżej informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

§ 5. Głos jest ważny, jeżeli zostanie oddany na karcie do głosowania, której wzór został określony niniejszym zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina, opatrzonej pieczęcią komisji wyborczej oraz jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak „X” tylko w jednej kratce z lewej strony obok nazwiska i imienia danego kandydata na Sołtysa. Wybór danego kandydata na Sołtysa odnosi się jednocześnie do wszystkich zgłoszonych przez niego kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

§ 6. Jeśli na karcie do głosowania zostanie postawiony znak „X” w więcej niż jednej kratce, nie zostanie postawiony w żadnej kratce lub karta ta zostanie wypełniona niezgodnie z zasadami określonymi w § 5, głos taki będzie nieważny. Karty wyjęte z urny wyborczej nieopieczętowane lub całkowicie przedarte będą kartami nieważnymi.

Pozostałe Komunikaty
2024-01-19

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół

Od 4 marca rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i kl. I w szkołach podstawowych.
Czytaj więcej
2024-03-01

Terminy płatności podatków

15 marca mija termin płatności I raty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych za rok 2024.
Czytaj więcej
2024-03-01

Plan miejscowy - park Budzyń

Dyskusja publiczna nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się 4 marca o godz. 15:00.
Czytaj więcej
2024-02-28

Remont drogi w Krośnie

Remont rozpocznie się 5 marca 2024 r. Ruch odbywać się będzie wahadłowo w godzinach prowadzenia prac.
Czytaj więcej
2024-02-26

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Dofinansowanie wynosi 100% kosztów demontażu i utylizacji azbestu. Termin składania wniosków do 31 lipca 2024 r.
Czytaj więcej
2024-02-23

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Informacje gdzie uzyskać pomoc.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane