fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2023-03-17

Obwieszczenie w sprawie sposobu głosowania

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Mosina

w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Na podstawie zarządzenia Nr 65/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury, podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:

Określa się zasady i sposób głosowania oraz wzór karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury w dniu 2 kwietnia 2023 r., które stanowią integralną część niniejszego obwieszczenia.

Burmistrz

/-/ Dominik Michalak


 

(pieczęć komisji wyborczej Sołectwa Czapury)

KARTA DO GŁOSOWANIA

W SPRAWIE WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA CZAPURY

W DNIU 2 KWIETNIA 2023 R.

Kandydaci na Sołtysa:

Nazwisko i imię (imiona) Kandydaci do Rady Sołeckiej:

 1. Nazwisko i imię (imiona)
 2. Nazwisko i imię (imiona)
 3. Nazwisko i imię (imiona)
 4. Nazwisko i imię (imiona)
 5. Nazwisko i imię (imiona)
 6. Nazwisko i imię (imiona)
 7. Nazwisko i imię (imiona)

Nazwisko i imię (imiona) Kandydaci do Rady Sołeckiej:

 1. Nazwisko i imię (imiona)
 2. Nazwisko i imię (imiona)
 3. Nazwisko i imię (imiona)
 4. Nazwisko i imię (imiona)
 5. Nazwisko i imię (imiona)
 6. Nazwisko i imię (imiona)

INFORMACJA: Głosować można tylko na jednego kandydata na Sołtysa stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska tego z kandydatów, na którego głosujący oddaje swój głos. Jest to jednocześnie głos na kandydatów do Rady Sołeckiej, których imiona i nazwiska znajdują się obok imienia i nazwiska danego kandydata na Sołtysa. Postawienie znaku „x” w kratce obok nazwisk więcej niż jednego kandydata na Sołtysa lub niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

ZASADY I SPOSÓB GŁOSOWANIA W WYBORACH SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ
SOŁECTWA CZAPURY

§ 1. Głosowanie przeprowadza się w lokalu wyborczym i w godzinach określonych zarządzeniem Nr 34/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury.

§ 2. W lokalu wyborczym znajduje się urna wyborcza, miejsce zapewniające tajność głosowania oraz godło państwowe.

§ 3. Głosować można tylko osobiście. Osoba chcąca wziąć udział w głosowaniu otrzyma kartę do głosowania, jeśli jej dane znajdują się w spisie osób uprawnionych do głosowania w dniu wyborów. W przypadku, gdy dane wyborcy nie znajdują się w spisie osób uprawnionych do głosowania w dniu wyborów, osoba ta otrzyma kartę do głosowania, jeśli złoży oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym adresem na terenie Sołectwa.

§ 4. Głosujący otrzymuje kartę do głosowania na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej. Na karcie do głosowania z lewej strony znajdują się nazwiska i imiona kandydatów na Sołtysa umieszczone w porządku alfabetycznym, a z prawej strony – nazwiska i imiona kandydatów na członków Rady Sołeckiej, zgłoszonych przez danego kandydata na Sołtysa, umieszczone w porządku alfabetycznym. Przy każdym kandydacie na Sołtysa z lewej strony znajduje się kratka umożliwiająca wyborcy głosującemu na danego kandydata postawienie znaku „X”, powyżej odcisk pieczęci komisji wyborczej, a poniżej informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

§ 5. Głos jest ważny, jeżeli zostanie oddany na karcie do głosowania, której wzór został określony niniejszym zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina, opatrzonej pieczęcią komisji wyborczej oraz jeżeli na karcie do głosowania wyborca postawi znak „X” tylko w jednej kratce z lewej strony obok nazwiska i imienia danego kandydata na Sołtysa. Wybór danego kandydata na Sołtysa odnosi się jednocześnie do wszystkich zgłoszonych przez niego kandydatów na członków Rady Sołeckiej.

§ 6. Jeśli na karcie do głosowania zostanie postawiony znak „X” w więcej niż jednej kratce, nie zostanie postawiony w żadnej kratce lub karta ta zostanie wypełniona niezgodnie z zasadami określonymi w § 5, głos taki będzie nieważny. Karty wyjęte z urny wyborczej nieopieczętowane lub całkowicie przedarte będą kartami nieważnymi.

Pozostałe Komunikaty
2023-02-15

Wspieraj lokalnie. Rozlicz PIT 2022 w gminie Mosina

Trwa okres rozliczeń podatkowych. Podatek PIT to dla samorządu lokalnego duża część dochodów, która ma wpływ na nasze otoczenie
Czytaj więcej
2023-03-24

Informacja o utrudnieniach

Informacja o utrudnieniach od 27.03.2023 do 31.03.2023r.- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki
Czytaj więcej
2023-03-23

Znaleziono psa w Rogalinie

Pies odłowiony 23 marca przez Straż Miejską w Rogalinie przy ul. Kosynierów. Kontakt w sprawie psa: 697 888 422.
Czytaj więcej
2023-03-23

LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie

LXXXIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się 30 marca 2023 r., o godz. 16:00 w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka.
Czytaj więcej
2023-03-23

Powołanie Komisji Wyborczej Sołectwa Czapury

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej Sołectwa Sołectwa Czapury i ustalenia regulaminu jej działania.
Czytaj więcej
2023-03-21

Aktualizacja terminarza posiedzeń

Terminarz posiedzeń komisji stałych i doraźnych Rady Miejskiej w Mosinie - marzec 2023.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane