fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-08-26

Stypendia szkolne

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że w terminie od 1 września do 15 września 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów z terenu Gminy Mosina. Dodatkowo - w terminie od 1 lutego do 15 lutego 2022 r. wnioski mogą składać uczniowie i słuchacze szkół, którzy rozpoczynają zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze w pierwszym dniu lutego 2022 r.

Szkołami dającymi prawo do pomocy materialnej dla uczniów są: Szkoła podstawowa dla dzieci i młodzieży (ośmioletnia), szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoły ponadpodstawowe (zawodowe): technikum, branżowa I i II stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy uczniów niepełnosprawnych oraz dwuletnie studium policealne. Uwaga: mogą to być szkoły każdego typu, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych-dzienne, stacjonarne i zaoczne.

Wszystkie wnioski należy składać  w nieprzekraczalnym terminie:

-uczniowie szkół, rozpoczynający zajęcia we wrześniu: w terminie do 15 września,
-słuchacze kolegiów pracowniczych służb społecznych: w terminie do 15 października,
-uczniowie i słuchacze szkół rozpoczynający zajęcia w przyszłym roku kalendarzowym 2022 r.: w terminie do 15 lutego 2022 r.

Pomoc materialna przysługuje:

uczniom szkół publicznych, niepublicznych, w tym niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych zaliczanych do systemu oświaty (SIO), dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych-do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Stypendium przysługuje również: słuchaczom kolegiów pracowniczych służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24.roku życia oraz wychowankom ośrodków rewalidacyjno wychowawczych-do ukończenia realizacji obowiązku nauki. Wszystkie szkoły niepubliczne rejestrowane przez samorząd muszą spełniać wymagania Prawa oświatowego.

Pomoc materialna nie przysługuje:

-dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne (w wieku 3-6 lat),dzieciom w „zerówkach”, odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne, studentom szkół wyższych i licencjackich, słuchaczom kwalifikacyjnych kursów zawodowych i innych form pozaszkolnych, młodocianym zatrudnionym u pracodawców-nie uczęszczających do szkoły.

Uwaga: aby otrzymać stypendium szkolne dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż  528 zł netto. Od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe ulega zmianie i będzie wynosić 600 zł na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Aby otrzymać stypendium szkolne bezwzględnie należy zaznaczyć we wniosku choćby jedną przesłankę (wymóg ustawowy). Nie wystarczy tylko spełnienie kryterium dochodowego. W przypadku wystąpienia co najmniej  dwóch okoliczności w rodzinie, wymienionych powyżej, stypendium socjalne –zgodnie z Uchwalą Rady Miejskiej, z 2015 roku przyznawane jest wnioskodawcom w ramach grup dochodowych
w zwiększonej wysokości.

Wnioski należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Urzędu:

Referat Oświaty i Sportu
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina

Informacji udzielamy również osobiście w siedzibie Referatu:

ul. Konopnickiej 31, Mosina (przy stadionie), I piętro pokój 12,
tel. 61 8109 582, 61 8019 581

Pozostałe Komunikaty
2022-05-20

Złóż deklarację - termin mija 30 czerwca

Ostatni miesiąc na złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ogrzewania budynków! Złóż deklarację przez Internet lub w urzędzie.
Czytaj więcej
2022-05-19

Utrudnienia w ruchu kołowym - 21-22 maja

Utrudnień w ruchu kołowym na czas trwania imprezy - Dni Rzeczypospolitej Mosińskiej 2022 oraz 8 Biegu "Elegant na 5".
Czytaj więcej
2022-05-20

UWAGA MIESZKAŃCY - prosimy o ostrożność

Nieznane osoby, które posługując się dokumentami z logo Funduszu Ochrony Środowiska podszywają się pod pracowników.
Czytaj więcej
2022-05-20

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW

Komunikat IMGW o możliwych burzach i silnym wietrze.
Czytaj więcej
2022-05-20

Utrudnienia przy budowie kanalizacji sanitarnej Czapury, Wiórek, Babki

Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej informuje o utrudnieniach w ruchu od 23.05.2022 do 29.05.2022 r.
Czytaj więcej
2022-05-19

Zmiana na linii nr 651 w niedzielę 22 maja

W związku z imprezą VIII Bieg Elegant na 5 w Mosinie nastąpi zmiana w funkcjonowaniu linii nr 651, w niedzielę, 22 maja.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane