fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-04-12

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI STAŁYCH I DORAŹNYCH RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

KWIECIEŃ 2021 r.

 

DATA

NAZWA KOMISJI

TEMAT POSIEDZENIA

 

 14.04.2021 r.

godz. 17.00

 

Komisja Statutowa

 

 1. Omówienie wyników konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów osiedli znajdujących się na terenie Mosiny oraz zmiany statutu Sołectwa Czapury.
 2. Sprawy bieżące.

 15.04.2021 r.

godz. 17.30

 

 

Komisja Rewizyjna

 1. Kontrola postępowania dotyczącego zrealizowanej w 2020 roku inwestycji pn. „Budowa wodociągu w ulicy Sosnowej w Pecnej” oraz planowanej inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej”.
 2. Sprawy bieżące.

 19.04.2021 r.

godz. 17.30

 

 

Komisja Rewizyjna

 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu i informacją o stanie mienia jednostki samorządu.
 2. Analiza zrealizowanych projektów inwestycyjnych w roku 2020 z dofinansowaniem  zewnętrznym, w tym:
 1. Wykaz wniosków, które uzyskały dofinansowanie (kwota) oraz wnioski niezakwalifikowane;
 2. w związku z realizacją zadań dofinansowanych, przy każdym zadaniu łączna kwota, która była przeznaczona na wynagrodzenie dla pracowników Urzędu. 
 1. Sprawy bieżące.

 20.04.2021 r.

godz. 17.00

 

Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego

 

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań niewygasających na dzień 31 marca 2021r.
 2. Koncepcja skanalizowania:
 1. Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo;
 2. Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Borkowice, Bolesławiec.
 1. Budynki i lokalne komunalne – analiza kosztów utrzymania i przychodów, z uwzględnieniem kosztów remontów, w latach 2018 -2020.
 2. Mienie komunalne – zasoby gminy, stan mienia i podstawowe problemy z tym związane, omówienie sposobu zarządzania mieniem przez gminę, plan wykorzystania mienia w latach przyszłych.
 3. Działania (realizacje, projekty) podjęte w celu: uspokojenia ruchu na terenie Gminy, poprawy bezpieczeństwa przejść dla pieszych, poprawy bezpieczeństwa dla rowerzystów.
 4. Sprawy bieżące.

 21.04.2021 r.

godz.17.00

 

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych

i Promocji

 1. Działania Gminy w czasie trwającej pandemii.
 2. Ocena rynku pracy w gminie Mosina w kontekście trwającej pandemii.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy organów samorządowych z organizacjami pozarządowymi które otrzymały dotację w roku minionym.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Mosina w roku minionym.
 5. Analiza wysokości płac pracowników administracji i obsługi w szkołach, dodatki motywacyjne i funkcyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli.
 6. Sprawy bieżące.

 21.04.2021

godz.17.00

 

Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa

 1. Planowanie i zarządzanie terenami zieleni w gminie.
 2. Planowanie przestrzenne:
 1. przyczyny wydłużania procedur opracowywania planów miejscowych;
 2. analiza rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy;
 3. określenie obszarów, dla których trzeba pilnie opracować plany miejscowe.
 1. Gminna Komisja Urbanistyczna.
 2. Sprawy bieżące.

26.04.2021 r.

godz.17.00

 

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Opiniowanie projektów uchwał kierowanych do Komisji Budżetu i Finansów.
 2. Bieżąca analiza wpływu pandemii na finanse samorządu w 2021 r.
 3. Wolne środki i ich przeznaczenie.
 4. Kwartalne sprawozdanie z dochodów i wydatków.
 5. Monitorowanie stanu realizacji projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym-kwartalnie.
 6. Budowa skateparku- analiza finansowa.
 7. Sprawy bieżące.

Wyżej wymienione posiedzenia odbędą się w trybie zdalnym. Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w zdalnym posiedzeniu, proszeni są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Mosinie: rada.miejska@.mosina.pl; 61 8109 540, 61 8109 541, 61 8109 542, w celu otrzymania kodu dostępu do wideokonferencji.

Informacje szczegółowe dotyczące między innymi godziny rozpoczęcia posiedzenia oraz  porządku obrad są dostępne na portalu Rady Miejskiej przeznaczonym dla mieszkańców pod adresem: www.mosina.esesja.pl.

Pozostałe Komunikaty
2021-04-19

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Mosinie

Informacja na temat funkcjonowania i pracy Urzędu Miejskiego.
Czytaj więcej
2021-06-05

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Mosinie

Publikujemy terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Mosinie w miesiącu maju.
Czytaj więcej
2021-05-05

Ostrzeżenie - silny wiatr

Komunikat Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Czytaj więcej
2021-05-05

Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99.
Czytaj więcej
2021-05-04

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego

Spisałeś się przez Internet? Pobierz unikatowy kod i zgłoś swój udział w loterii!
Czytaj więcej
2021-04-30

Informacja dla podatników

Dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów budowlanych i nieruchomości.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane