fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2023-12-05

Uwaga na nieuczciwych wykonawców

Informacja od WFOŚiGW w Poznaniu do przedsiębiorców i firm zajmujących się sprzedażą produktów i usługwymiany źródeł ciepła.

W związku z nieuprawnionym wykorzystywaniem logotypu programu „Czyste Powietrze” oraz logotypu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także innymi znakami graficznymi – będącymi w posiadaniu NFOŚiGW oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ) – NFOŚiGW wzywamy Państwa do usunięcia wyżej wymienionych logotypów i znaków ze wszystkich materiałów informacyjnych i/lub promocyjnych powiązanych ze sprzedażą Państwa produktów i usług oraz zaprzestania dotychczasowych i niepodejmowania kolejnych, jakichkolwiek innych działań mogących sugerować lub wprowadzać w błąd osoby fizyczne i inne podmioty, iż dana firma działa we współpracy z państwową osobą prawną, jaką jest NFOŚiGW przy realizacji programu „Czyste Powietrze”.

Niniejsze działania, o których mowa powyżej, można rozpatrywać w kategorii naruszenia dóbr osobistych NFOŚiGW oraz MKiŚ, tudzież czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez takie działania odbiorcy mogą zostać wprowadzeni w błąd co do charakteru świadczonych przez dany podmiot usług, czy też jego powiązania z NFOŚiGW lub MKiŚ, czy też rzeczywistego wpływu na możliwość otrzymania dofinasowania w procesie udzielania dofinansowania w programie „Czyste Powietrze”, przez podmiot wykorzystujący logotyp lub inne znaki graficzne. Powyższe działania mogą zostać natomiast uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami lub też w istotny sposób zniekształcające lub mogące zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy lub w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu, tym samym mogą stanowić nieuczciwą praktykę rynkową, o której mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Równocześnie informujemy, że rządowy program „Czyste Powietrze”, pod nadzorem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest realizowany od września 2018 r. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z szesnastoma funduszami wojewódzkimi (wfośigw). Partnerami są również gminy, prowadzące w całej Polsce ponad 2 tys. punktów konsultacyjno-informacyjnych programu „Czyste Powietrze” oraz wybrane banki, oferujące Kredyt Czyste Powietrze.

Wobec powyższego wzywamy Państwa do zaprzestania opisanych powyżej naruszeń majątkowych praw autorskich, dóbr osobistych oraz popełniania czynu nieuczciwej konkurencji przez:

a) wycofanie z obrotu publikacji o charakterze sprzedażowym zarówno w Polsce, jak i za granicą, wszystkich materiałów, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej, które wykorzystują opisane powyżej logotypy – w ciągu jednego dnia roboczego od daty otrzymania pisma i przekazania oświadczenia, podpisanego przez umocowane osoby, potwierdzającego zadośćuczynienie temu obowiązkowi – w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania pisma;

b) zniszczenie wszystkich materiałów, o których mowa powyżej – w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania pisma i przekazania oświadczenia przez umocowanego do działania, potwierdzającego zadośćuczynienie temu obowiązkowi – w ciągu 3 dni roboczych od daty zniszczenia.

W przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania, NFOŚiGW i MKiŚ będą zmuszeni podjąć odpowiednie kroki prawne, włącznie z wystąpieniem na drogę sądową.

 

Pozostałe Komunikaty
2024-02-23

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Informacje gdzie uzyskać pomoc.
Czytaj więcej
2024-02-23

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej 2024

Zgłaszanie kandydatów.
Czytaj więcej
2024-02-21

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej.
Czytaj więcej
2024-02-21

C sesja Rady Miejskiej w Mosinie

C sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się 28 lutego 2024 r. o godz. 16:00 w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury.
Czytaj więcej
2024-02-19

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant

Informacje dotyczące złożonych ofert.
Czytaj więcej
2024-02-15

Informacja o planowanych pomiarach PEM

Przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych w Mosinie.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane