fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2022-06-22

Wyniki otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 130/ 2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 czerwca  2022 r.

w sprawie podziału środków finansowych przyznanych po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022  r. poz. 559,583,1005,1079), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. stanowiącego załącznik  do Uchwały Nr LVI/466/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 listopada 2021 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego na realizację zadań publicznych  w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży (zwanych dalej: „zadaniem”), dokonuje się podziału środków finansowych na realizację tych zadań w 2022 roku.

2. Środki finansowe w wysokości  52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na realizację zadań, znajdują się w planie finansowo - rzeczowym budżetu Gminy Mosina na 2022 r., a sposób ich podziału przedstawia Załącznik nr 1 do  Zarządzenia.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Tomasz Łukowiak

Zastępca Burmistrza

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 130/2022
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 22 czerwca 2022 r.

 

§ 1. Podział środków na realizację zadań z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Lp.

Nazwa podmiotu

Tytuł oferty

Liczba otrzymanych punktów
/51 punktów minimum/

Przyznana kwota dotacji /zł/ 

1

Mosińskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Piknik rekreacyjny na sportowo

82,50

3 500,00 zł

2

Mosiński Klub Żeglarski

Aktywny wypoczynek nad polskim morzem

82,50

6 000,00 zł

3

Stowarzyszenie "Ambitio"

Śladami tradycji, śladami kultury - Półkolonie letnie w Daszewicach

81,25

6 000,00 zł

4

Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni w Mosinie

Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym

80,00

8 000,00 zł

5

ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina

Razem i aktywnie w Marianówce

77,50

6 000,00 zł

6

ZHP Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Mosina

Razem i aktywnie w Koronowie

77,50

6 000,00 zł

7

Fundacja Piotra Reissa

,,SportujMy.pl – półkolonie” dla zawodników Akademii  Piłkarskiej Reissa z Gminy Mosina

72,50

2 000,00 zł

8

Stowarzyszenie Rodziców Szkoły w Czapurach "Ekipa Arkadego"

Półkolonie w Szkole w Czapurach

71,25

5 000,00 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy Szakal Jeżyce

Obóz sportowy dla dzieci i młodzieży z terenu Gmina Mosina

70,50

2 000,00 zł

10

Klub Sportowy 1920 Mosina

Lato z Królami (Nauka dzieci i młodzieży gry w szachy).

66,25

3 500,00 zł

11

Uczniowski Klub Sportowy DĘBY Rogalin

Wypoczynek dzieci i młodzieży

59,50

2 000,00 zł

12

Uczniowski Klub Sportowy DĘBY Rogalin

Wypoczynek dzieci i młodzieży

59,50

2 000,00 zł

13

Fundacja Piotra Reissa

„SportujMy.pl – obóz” dla zawodników Akademii Piłkarskiej Reissa z Gminy Mosina

48,75

0,00 zł

 

§ 2. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty podlegały odrzuceniu
i nie podlegały ocenie formalniej:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Uzasadnienie

1.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Oferta złożona w terminie za pośrednictwem platformy ePUAP, w sposób niezgodny z treścią Zarządzenia Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

2.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Oferta złożona po terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób niezgodny z treścią Zarządzenia Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 

§ 3. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do konkursu, których oferty przeszły negatywnie ocenę formalną:

Lp.

Podmiot

Nazwa zadania

Uzasadnienie

1.

Stowarzyszenie SAMI SWOI Niepełnosprawni
w Mosinie

Obserwatorium przyrodnicze Janowe Pole  – program uwrażliwiający dzieci na bogactwo przyrody i zwiększający świadomość i postawy proekologiczne.

W przesłanym za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzeniu złożenia oferty, dołączono pliki z dwóch różnych ofert; 

2.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. "Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej". www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl www.FestiwalBialowieski.pl www.FestiwalZubra.pl www.ForestFestival.PL

Do oferty  złożonej za pośrednictwem platformy witkac.pl nie dołączono obowiązkowych załączników określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, wg Zarządzenia Nr 110/2022 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych                w 2022 r. z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Pozostałe Komunikaty
2024-05-24

Planowane wyłączenia prądu

Na obszarze Gminy Mosina.
Czytaj więcej
2024-05-24

Prognozowane są burze

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu.
Czytaj więcej
2024-05-24

Zebranie Wiejskie Sołectwa Rogalinek

7 czerwca o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej przy ul. Kościelnej 3 w Rogalinku, odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa.
Czytaj więcej
2024-05-24

Czasowe utrudnienia w ruchu

Czasowe utrudnienia w ruchu kołowym w dniach 25-26 maja 2024 r.
Czytaj więcej
2024-05-23

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Babki, Kubalin, Głuszyna Leśna odbędą się 10 czerwca 2024 r., o godz. 18:30.
Czytaj więcej
2024-05-23

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krajkowo, Baranowo

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Krajkowo, Baranowo odbędą się 7 czerwca 2024 r. o godz. 18:00.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane