fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2023-11-22

XCIV sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688), zwołuję XCIV sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 29 listopada 2023 r., godz. 16:00. Sesja odbędzie się w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, przy ul. Dworcowej 4.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przystąpienie Gminy Mosina do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (uchwała).
 5. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r. (uchwała).
 6. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Gminy Komorniki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2024 roku (uchwała).
 7. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Luboń do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2024 roku (uchwała).
 8. Zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego kierowania mieszkańców Miasta Puszczykowo do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mosinie w 2024 roku (uchwała).
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Mosina za rok szkolny 2022/2023.
 10. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała).
 11. Wyrażenie zgody na odpłatne zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina (uchwała).
 12. Wyrażenie zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina (uchwała).
 13. Nadanie nazwy ulicy „LIPOWA”, drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Daszewice (uchwała).
 14. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodnich terenów wsi Krajkowo (zmiana uchwały).
 15. Określenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2023 (uchwała).
 16. Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu „Mosina bez smogu” (uchwała).
 17. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała).
 18. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2023-2032 (uchwała).
 19. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 23 października do 24 listopada 2023 r.
 20. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2024 rok (uchwała).
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 23. Wolne wnioski i informacje.
 24. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał i inne materiały będące przedmiotem obrad dostępne są na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/331899bb-af54-4

Transmisja obrad na żywo: https://transmisja.esesja.pl/mosina

(-) Przewodniczący Rady

Ziemowit Maląg

Pozostałe Komunikaty
2024-02-23

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

23 lutego obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Informacje gdzie uzyskać pomoc.
Czytaj więcej
2024-02-23

Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej 2024

Zgłaszanie kandydatów.
Czytaj więcej
2024-02-21

Zachęcamy do wypełnienia ankiety

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę oświetlenia przejścia dla pieszych w Mosinie ul. Konopnickiej.
Czytaj więcej
2024-02-21

C sesja Rady Miejskiej w Mosinie

C sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się 28 lutego 2024 r. o godz. 16:00 w sali Mosińskiego Ośrodka Kultury.
Czytaj więcej
2024-02-19

Oferta realizacji zadania publicznego - mały grant

Informacje dotyczące złożonych ofert.
Czytaj więcej
2024-02-15

Informacja o planowanych pomiarach PEM

Przeprowadzenie pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych w Mosinie.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane