fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-03-19

XLIII sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

 Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), zwołuję XLIII sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 25 marca 2021 r., godz. 16.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Porządek obrad.
  4. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (uchwała).
  5. Zaliczenie drogi położonej w Mosinie do kategorii dróg gminnych (uchwała).
  6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie wraz z raportem
   z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” 2020 rok.
  7. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mosina na lata 2016-2026.
  8. Przystąpienie Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 (uchwała).
  9. Przystąpienie Gminy Mosina do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 (uchwała).
  10. Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości na terenie gminy Mosina w roku 2021 dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu
   w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
   COVID-19 (uchwała).
  11. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2021 (uchwała).
  12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 (uchwała).
  13. Aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uchwała).
  14. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mosina w roku 2021 (uchwała).
  15. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana uchwały).
  16. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
   za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obwieszczenie).
  17. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina - działki w Mosinie (uchwała).
  18. Wyrażenie zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina - działka w Pecnej (uchwała).
  19. Wyrażenie zgody na zamianę przez Gminę Mosina nieruchomości w Rogalinku (uchwała).
  20. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Mosinie ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu (uchwała).
  21. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Baranowie ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu (uchwała).
  22. Wyrażenie zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina położonej w Wiórku (uchwała).
  23. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 22 lutego do 19 marca 2021 r.
  24. Zmiana uchwały Nr XV/109/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r.
   w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mosinie (uchwała).
  25. Interpelacje i zapytania radnych.
  26. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
  27. Wolne wnioski i informacje.
  28. Zakończenie sesji.
Pozostałe Komunikaty
2021-04-19

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Mosinie

Informacja na temat funkcjonowania i pracy Urzędu Miejskiego.
Czytaj więcej
2021-06-05

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Mosinie

Publikujemy terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Mosinie w miesiącu maju.
Czytaj więcej
2021-05-05

Ostrzeżenie - silny wiatr

Komunikat Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Czytaj więcej
2021-05-05

Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni

Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99.
Czytaj więcej
2021-05-04

Loteria Narodowego Spisu Powszechnego

Spisałeś się przez Internet? Pobierz unikatowy kod i zgłoś swój udział w loterii!
Czytaj więcej
2021-04-30

Informacja dla podatników

Dotyczy opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów budowlanych i nieruchomości.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane