fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-06-18

XLVI sesja Rady Miejskiej

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842), zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 24 czerwca 2021 r., godz. 16.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przyznanie Medalu Rzeczypospolitej Mosińskiej (3 uchwały).
 5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Babkach (uchwała).
 6. Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Mosina prawa własności nieruchomości (uchwała).
 7. Wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Mosina prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Mosinie (uchwała).
 8. Uzgodnienie prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody (uchwała).
 9. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości gruntowych
  na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała).
 10. Zmiana Porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Poznań a Miastem Luboń, Gminą Komorniki, Miastem Puszczykowo i Gminą Mosina w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (uchwała).
 11. Wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Krosno, ul. Główna (DP nr 2465P) - uchwała.
 12. Ustalenie w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat
  za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenia sposobu ich pobierania (zmiana uchwały).
 13. Udzielenie Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej (zmiana uchwały).
 14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap II (uchwała).
 15. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Daszewice - rejon ul. Kasztanowej” obejmującego część wsi Daszewice (zmiana uchwały).
 16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec (zmiana uchwały).
 17. Zwolnienia z podatku od nieruchomości (uchwała).
 18. Emisja obligacji Gminy Mosina oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała).
 19. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2021 (uchwała).
 20. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2021-2027 (uchwała).
 21. Tryb prac nad projektem uchwały budżetowej (uchwała).
 22. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 24 maja do 18 czerwca
  2021 roku.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 25. Wolne wnioski i informacje.
 26. Zakończenie sesji.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad dostępne są pod odpowiednimi punktami porządku obrad na stronie internetowej http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/65279259-e286-4.

Transmisja obrad na żywo: https://transmisja.esesja.pl/mosina

Osoby chcące zabrać głos podczas tej sesji, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Mosinie: rada.miejska@mosina.pl; 61 8109 540, 61 8109 541 i 61 8109 542, w celu otrzymania odpowiedniego linka.

Pozostałe Komunikaty
2021-06-17

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 r. mieszkańcy mają nowy obowiązek złożenia deklaracji do CEEB.
Czytaj więcej
2021-07-26

Przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach z gospodarstwa rolnego

Zaświadczenie jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze".
Czytaj więcej
2021-07-26

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY IMGW

OSTRZEŻENIE O MOŻLIWYCH BURZACH Z GRADEM- od godz. 16:00 dnia 26.07.2021 r. do godz. 9:00 dnia 27.07.2021 r.
Czytaj więcej
2021-07-26

Wnioski o dowód wydawane przez ePUAP

Wnioski o wydanie dowodu osobistego składane za pośrednictwem platformy ePUAP – zmiany po 26 lipca 2021r.
Czytaj więcej
2021-07-23

Utrudnienia w ruchu

Dotyczą budowy sieci wodociągowej w ulicy Orzeszkowej i Niepodległości w Mosinie
Czytaj więcej
2021-07-23

Od 23 lipca kolejna odsłona tarczy- komunikat ZUS

Dotyczy pomocy dla przedsiębiorców prowadzących sklepiki szkolne, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane