fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2020-11-20

XXXVI sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842),  zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 26 listopada 2020 r., godz. 16.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Aquanet S.A. na lata 2020-2029 - korekta
  nr 20/002/PI-10 (uchwała).
 5. Podatki i opłaty lokalne na rok 2021:
 1. określenie stawek podatku od środków transportowych (uchwała),
 2. wprowadzenie opłaty targowej, określenie zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej (uchwała).
 1. Udzielenie Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej (zmiana uchwały).
 2. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2020 (uchwała).
 3. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027 (uchwała).
 4. Program Opieki nad Zabytkami dla gminy Mosina na lata 2020-2023 (uchwała).
 5. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec (zmiana uchwały).
 6. Przejęcie od Województwa Wielkopolskiego zadania z zakresu zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi (uchwała).
 7. Wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości Świątniki (uchwała).
 8. Przebieg dróg gminnych (uchwała).
 9. Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zmiana uchwały).
 10. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina (obwieszczenie).
 11. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. (uchwała).
 12. Program „Mosińska Karta Mieszkańca” (zmiana uchwały).
 13. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 26 października do 20 listopada 2020 r.
 14. Zmiana Statutu Gminy Mosina (zmiana uchwały).
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zakończenie sesji.

Jednocześnie informuję, że projekty uchwał będące przedmiotem obrad dostępne są
pod odpowiednimi punktami porządku sesji Rady Miejskiej w Mosinie na stronie http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/15e2bb88-9a6c-4

Osoby chcące zabrać głos podczas tej sesji, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Mosinie: rada.miejska@mosina.pl; 61 8109 540, 61 8109 541 i 61 8109 542, w celu otrzymania odpowiedniego linka.

Przewodnicząca Rady
Małgorzata Kaptur

 

Pozostałe Komunikaty
2021-02-26

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie informuje, że z dniem 1 marca 2021r. wznawia bezpośrednią obsługę klienta.
Czytaj więcej
2021-02-24

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminarz posiedzeń Komisji Stałych i Doraźnych Rady Miejskiej w marcu 2021 r.
Czytaj więcej
2021-02-24

Podatek od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych

15 marca 2021 roku mija termin płatności pierwszej raty podatku. Od 2020 roku obowiązują nowe numery rachunków indywidualnych.
Czytaj więcej
2021-02-24

Raport nr 55 dot. Afrykańskiego Pomoru Świn oraz Ptasiej Grypy

Raport nr 55 działania związane z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie województwa wielkopolskiego.
Czytaj więcej
2021-02-23

Emerycie/Rencisto czas na coroczne rozliczenia z ZUS

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Pamiętaj, aby poinformować ZUS o dodatkowych przychodach.
Czytaj więcej
2021-02-23

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji ZTM

Reorganizacja układu linii nocnych ZTM, od nocy z poniedziałku na wtorek, z 1 na 2 marca 2021 roku.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane