fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2020-12-23

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Ciąg dalszy XXXVII sesji z dnia 29 grudnia 2020 r. odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r., o godz. 17.00.


Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1842),  zwołuję XXXVII sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 29 grudnia 2020 r., godz. 16.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Przystąpienie Gminy Mosina do spółki działającej pod firmą ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu (uchwała).
 5. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020” (zmiana uchwały).
 6. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020” (zmiana uchwały).
 7. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021” (uchwała).
 8. „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021” (uchwała).
 9. „Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023” (uchwała).
 10. Ustalenie wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie ostatecznego terminu ich dokonania (uchwała).
 11. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2020 (uchwała).
 12. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2020-2027 (uchwała).
 13. Ustalenie w Mosinie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłat dodatkowych oraz określenie sposobu ich pobierania (zmiana uchwały).
 14. Utworzenie Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (uchwała).
 15. Przyjęcie statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (uchwała).
 16. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Ulica Kazimierza Wielkiego oraz ulice sąsiednie”, obejmującego część miasta Mosina (uchwała).
 17. Wyrażenie zgody na:
 1. odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Mosinie (uchwała),
 2. odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Daszewicach (uchwała),
 3. nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Mosina - w Krosinku (uchwała),
 4. odpłatne obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonej
  w Borkowicach (uchwała),
 5. dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Mosinie (uchwała),
 6. odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie (uchwała),
 7. odpłatne zbycie nieruchomości położonych w Mosinie oraz Czapurach (uchwała).
 1. Nadanie nazwy ulicy „BOHDANA SMOLENIA” drodze wewnętrznej położonej
  w miejscowości Baranówko (uchwała).
 2. Nadanie nazw drogom wewnętrznym w Czapurach (zmiana uchwały).
 3. Nadanie nazwy ulicy „JEMIOŁOWA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pecna (uchwała).
 4. Ustanowienie pomników przyrody (uchwała).
 5. Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obwieszczenie).
 6. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 23 listopada do 18 grudnia
  2020 r.
 7. Rozpatrzenie skargi z dnia 10 lipca 2019 r. (data wpływu: 20 lipca 2020 r., numer porządkowy: BR.1510.22.2020) na działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Mosinie (uchwała).
 8. Petycje z dnia 14 grudnia 2020 r. dotyczące przyjęcia uchwały w sprawie równego traktowania mieszkańców gminy Mosina oraz uzyskania przez rząd RP pisemnych gwarancji od producentów szczepionek na COVID-19 na prawną i finansową odpowiedzialność za wystąpienie niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 9. Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mosinie na 2021 rok (uchwała).
 10. Powołanie Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina (zmiana uchwały).
 11. Powołanie komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały).
 12. Zakres przedmiotowego działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie (uchwała).
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie sesji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Miejska w Mosinie                                                   tel. 61 8109 540, 61 8109 541, 61 8109 542           

pl. 20 Października 1                                                        tel./fax. 61 8109 544

62-050 Mosina                                                                   e-mail: rada.miejska@mosina.pl

 

Pozostałe Komunikaty
2021-03-01

Sesja Rady Miejskiej w Mosinie

Nadzwyczajna XLII sesja Rady Miejskiej w Mosinie odbędzie się 4 marca o godz. 17.00 w trybie zdalnym.
Czytaj więcej
2021-03-01

Rozliczenie PIT - informacja dla emerytów i rencistów

Akcja składania zeznań PIT za 2020 r. potrwa do 30 kwietnia 2021 r.
Czytaj więcej
2021-03-01

Projekt MPZP

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Radzewice.
Czytaj więcej
2021-03-01

Metropolia Poznań opracowuje Plan Zrównoważonej Mobilności.

Jednym z elementów prac nad Planem są warsztaty, do udziału w których zapraszamy również mieszkańców gminy Mosina
Czytaj więcej
2021-03-01

Odbiór odpadów biodegradowalnych

Odbiór odpadów biodegradowalnych, który odbywał się 26 lutego zostanie dokończony 1 marca.
Czytaj więcej
2021-03-01

Tymczasowa organizacja ruchu

Od 8 marca zostanie wprowadzony ruchu wahadłowy na moście w Rogalinku.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane