fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2021-02-19

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Mosinie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1842), zwołuję XLI sesję Rady Miejskiej w Mosinie na dzień 25 lutego 2021 r.,  godz. 16.00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad.
 4. Zwolnienie z opłaty za korzystanie ze zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za 2021 r. przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie gminy Mosina i zwrotu części tej opłaty (uchwała).
 5. Zaliczenie drogi położonej w Mosinie do kategorii dróg gminnych (uchwała).
 6. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - na wykonanie projektu budowy ścieżki rowerowej Mosina - Żabinko - Żabno, od miejscowości Mosina do graniczy gminy Mosina (uchwała).
 7. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - na wykonanie projektu
  dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2464P Świątniki - granica powiatu
  i 2472 Radzewice - Kórnik na odcinku Radzewice - Radzewo” (uchwała).
 8. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - w formie dotacji celowej
  na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień (uchwała).
 9. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu - w formie dotacji celowej,
  z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala
  w Puszczykowie (uchwała).
 10. Emisja obligacji Gminy Mosina oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (uchwała).
 11. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności przesyłu (uchwała).
 12. Nadanie nazw ulicy:
 1. „ŻNIWNA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Bolesławiec (uchwała),
 2. „PORANEK” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury (uchwała),
 3. „WIDNA” drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Czapury (uchwała),
 4. drogom wewnętrznym w Czapurach (zmiana uchwały),
 1. Aktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uchwała).
 2. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 25 stycznia do 19 lutego
  2021 r.
 4. Sprostowanie błędu pisarskiego w uchwale w sprawie zakresu przedmiotowego działania komisji stałych Rady Miejskiej w Mosinie (zmiana uchwały).
 5. Zmiana składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (uchwała).
 6. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu radnych (uchwały).
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
 9. Wolne wnioski i informacje.
 10. Zakończenie sesji.

Transmisja obrad na żywo: https://transmisja.esesja.pl/mosina
Projekty uchwał będące przedmiotem obrad dostępne są pod odpowiednimi punktami porządku obrad na stronie: http://www.mosina.esesja.pl/posiedzenie/170359f1-4d07-4. Osoby chcące zabrać głos podczas tej sesji, proszone są o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Mosinie: rada.miejska@mosina.pl; 61 8109 540, 61 8109 541 i 61 8109 542, w celu otrzymania odpowiedniego linka.

Pozostałe Komunikaty
2021-03-03

Planowane wyłączenia prądu

Planowane wyłączenia prądu na terenie Gminy Mosina - 17 marca Czapury.
Czytaj więcej
2021-03-03

Terminarz posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Terminarz posiedzeń Komisji Stałych i Doraźnych Rady Miejskiej - marzec 2021 r.
Czytaj więcej
2021-03-03

Zwolnienie ze składek za luty i postojowe

Przedsiębiorcy z kilkudziesięciu branż mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za luty 2021 r.
Czytaj więcej
2021-03-03

E-budownictwo - elektroniczne wypełnianie i przesyłanie wniosków

Teraz wniosek można złożyć poprzez stronę internetową, bez zbędnej dokumentacji papierowej.
Czytaj więcej
2021-03-02

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Już 1 kwietnia rozpoczniemy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W naszej gminie trwa nabór na rachmistrzów spisowych.
Czytaj więcej
2021-03-02

ZUS rozpoczął waloryzację emerytur i rent

W tym roku świadczenia wrosną o ponad 4 proc., a minimalna emerytura będzie wyższa o 50,88 zł.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane