fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2024-01-19

Elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i szkół

Szanowni Rodzice.

Od 4 marca 2024 r. rozpoczniemy rekrutację dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolny  (kl. „0”) w szkołach podstawowych oraz przyjmowanie wniosków i zgłoszeń o przyjęcie dziecka do kl. I szkoły podstawowej. Rekrutacja będzie odbywała się w formie naboru elektronicznego.

Wnioski będą wypełniane elektronicznie przez rodziców, drukowane i składane do szkół/przedszkoli. Rodzice składają wniosek tylko w jednym przedszkolu lub szkole, wskazanym jako pierwszy wybór.

Terminy (takie same dla rekrutacji do przedszkoli i kl. I):

  • Składanie wniosków – od 04.03.2024 r. do 22.03.2024 r. do godz. 13:00
  • Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 27.03.2024 r. godz. 13:00
  • Pisemne potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia do przedszkola/kl. I – do 05.04.2024 r. do godz. 13:00
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 09.04.2024 r. do godz. 15:00
  • Rekrutacja uzupełniająca – od 26.04.2024 r. do 20.05.2024 r.

Rekrutacja kl. I szkół podstawowych

Rodzice dzieci urodzonych w 2017 r. zobowiązani są zapisać dziecko do szkoły.  Do klasy I mogą być również  przyjęte na wniosek rodziców 6-latki pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole lub posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Szkoły przyjmują dzieci do klas I zgodnie ze swoim obwodem szkolnym, czyli o tym, do której szkoły powinno chodzić dziecko, decyduje miejsce jego zamieszkania. Dzieci mieszkające poza obwodem szkoły mogą być do niej przyjęte wtedy, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

Podstawą rekrutacji do klas I szkół podstawowych są:

Rekrutacja elektroniczna pozwoli uniknąć problemów związanych z blokowaniem miejsc w kilku placówkach przez te same dzieci. Wprowadzony system zapewni całkowite bezpieczeństwo danych na wszystkich etapach rekrutacyjnych. Zapisy do klas I będą trwały od 4 marca do 22 marca do godz. 13:00. Osoby które nie mają dostępu do komputerów z Internetem mogą wypełnić wniosek na drukach pobranych ze szkoły. W przypadku, gdy korzystamy z informatycznego systemu rekrutacyjnego,  wypełniony wniosek, po wydrukowaniu  i podpisaniu, należy złożyć wraz  z załącznikami (oświadczeniami) tylko w szkole obwodowej lub tej, którą wskazano jako pierwszy wybór w przypadku wybrania innej szkoły niż obwodowa. Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina  Na tej stronie dokładnie opisane będą etapy rekrutacji poprzez Internet oraz oferta edukacyjna szkół. 

W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków. Dla każdego dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły zostanie zapewnione miejsce w kl. I. Kandydaci którzy złożą wnioski o przyjęcie do innej szkoły niż obwodowa, zostaną do niej przyjęci, gdy w szkole będą wolne miejsca. Mogą oni uzyskać w tej rekrutacji dodatkowe punkty za spełnianie poniższych kryteriów:

1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tej szkoły – 30 punktów;

2) niepełnosprawność kandydata - 10 punktów;

3) wielodzietność rodziny kandydata lub niepełnosprawność rodzeństwa/jednego lub obojga rodziców/opiekunów kandydata - 10 punktów;

4) kandydat uczęszczał do przedszkola lub oddziału przedszkolnego znajdującego się w obwodzie tej szkoły – 10 punktów;

5) rodzice/opiekunowie kandydata są zameldowani na terenie Gminy Mosina lub wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 20 punktów (po 10 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

6) miejsce zamieszkania kandydata położone jest bliżej szkoły, do której składa wniosek o przyjęcie, w porównaniu z odległością od szkoły obwodowej – 10 punktów.

Przy składaniu wniosku o przyjęcie do szkoły pozaobwodowej rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 szkoły, do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. 

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Wnioski wypełnia się korzystając ze strony https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/mosina  Na tej stronie dokładnie opisane będą etapy rekrutacji poprzez Internet oraz oferta przedszkoli. Etapy rekrutacji elektronicznej do przedszkoli omówione są również tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=bHsD9wmQ3WI Nabór do przedszkoli zostanie zamknięty 22 marca 2024 r. o godz. 13:00. W rekrutacji nie ma znaczenia kolejność złożenia wniosków, ale kryteria spełniane przez kandydata. Należą do nich na podstawie prawa oświatowego tzw. kryteria ustawowe:

1)            wielodzietność rodziny kandydata

2)            niepełnosprawność kandydata

3)            niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4)            niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5)            niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6)            samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7)            objęcie kandydata pieczą zastępczą;

oraz kryteria samorządowe:

1) rodzice/opiekunowie prawni kandydata pozostają̨ w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, wykonują̨ zadania lub świadczą̨ usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się̨ w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność́ gospodarczą - kryterium stosuje się również̇ do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – 50 punktów (po 25 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

2) rodzeństwo kandydata uczęszcza i będzie w kolejnym roku szkolnym uczęszczało do danej placówki – 15 punktów;

3) rodzice/opiekunowie kandydata posiadają Mosińską Kartę Mieszkańca lub są zameldowani w Gminie Mosina – 10 punktów (po 5 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

4) rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali w deklaracji podatkowej jako miejsce odprowadzania podatku dochodowego Gminę Mosina – 18 punktów (po 9 punktów za spełnione kryterium przez każdego z rodziców/opiekunów);

5) dziecko pochodzi z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 punktów.

Do rekrutacji do przedszkoli mogą przystąpić jedynie mieszkańcy Gminy Mosina. Przy składaniu wniosku rodzice będą mogli wskazać maksymalnie 3 przedszkola, do których chcieliby, aby dziecko zostało przyjęte. W rekrutacji biorą udział wszystkie przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (tzw. „Zerówki”). Lista wszystkich przedszkoli funkcjonujących w Gminie Mosina znajduje się tutaj: https://www.mosina.pl/kontakt-do-szkol-przedszkoli-i-zlobkow

Anna Balcerek-Kałek

Pozostałe Komunikaty
2024-07-15

Uwaga! Oszuści

Informujemy, że pracownicy mosińskiego Urzędu nie odwiedzają domów mieszkańców, oferując im dofinansowanie.
Czytaj więcej
2024-07-12

Ocena bieżącej jakości wody w kąpieliskach

Ocena bieżącej jakości wody w kąpieliskach: Glinianki oraz przy Hotelu Szablewski nad j. Łódzko - Dymaczewskim.
Czytaj więcej
2024-07-10

Zebranie wiejskie Sołectwa Borkowice, Bolesławiec

Zebranie wiejskie odbędzie się we wtorek 23 lipca o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Borkowicach.
Czytaj więcej
2024-07-10

Kontrola deklaracji śmieciowych

Urząd Miejski w Mosinie informuje, że weryfikuje dane zawarte w deklaracjach dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami.
Czytaj więcej
2024-07-10

Komunikat IMGW

Możliwe burze i porywy wiatru- Ważność komunikatu: od godz. od godz. 17:00 dnia 10.07.2024 do godz. 03:00 dnia 11.07.2024
Czytaj więcej
2024-07-09

Utrudnienia w ruchu na ul. Niepodległości w Mosinie

Wszelkie zdarzenia drogowe należy zgłaszać w Komisariacie Policji w Mosinie.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane