fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie gminy Mosina. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych z zasobu budynków wielorodzinnych.

Program Priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie”

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Mosina na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) w formie dotacji. Urząd Miejski w Mosinie realizujący ten program z ramienia Gminy Mosina przeprowadza nabór wniosków, zawieranie umów o dofinansowanie przedsięwzięć oraz ich rozliczanie dla beneficjentów, zgodnie z zawartą umową z WFOŚiGW oraz zasadami (wytycznymi) Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” opracowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

3 lipca 2023 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnie z Zarządzeniem nr 128/2023 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 czerwca 2023 roku, zmienionym Zarządzeniem nr 136/2023 z dnia 3 lipca 2023 roku.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe tzw. kopciuchów, służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła (kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet drzewny
o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła) lub podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).

Dodatkowo w ramach dofinansowania można uzyskać częściowy zwrot kosztów za wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany okien i drzwi, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, dokumentacji projektowej, ale wyłącznie z wymianą nieefektywnego źródła ciepła. Więcej informacji na stronie:
czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie/o-programie/02-program-cieple-mieszkanie-1-nabor-dla-gmin-2022

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa w godzinach pracy urzędu pod numerami telefonów: 611018 248, 611018 247, 611018 245.

Realizacja Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie dane od początku trwania Programu lipca 2023 r. do 17.05.2024 r.

Realizacja Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie dane od początku trwania Programu lipca 2023 r. do 17.05.2024 r.

Liczba złożonych wniosków: 12

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 2

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji [zł]:  36 896, 45

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane