fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie:

 • jest poradnią publiczną
 • działa w sieci placówek oświatowych powiatu poznańskiego
 • posiada filię w Kórniku
 • obejmuje swym zasięgiem gminy: Mosina, Komorniki, Kórnik, miasto Puszczykowo
 • zajmuje się dziećmi i młodzieżą w wieku 0-19 lat
 • podlega nadzorowi pedagogicznemu Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 • usługi Poradni są świadczone bezpłatnie
 • wydawane przez Poradnię orzeczenia i opinie są respektowane przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
 • zgłoszenia przyjmowane są po zgłoszeniu osobistym przez rodzica lub telefonicznym

Praca z dziećmi i młodzieżą oraz ich wychowanie jest wyzwaniem, które stoi zarówno przed ich rodzicami jak i instytucjami, które się nimi zajmują na co dzień.

Wielokrotnie proces ten budzi w nas-dorosłych wiele wątpliwości i pytań, które stawiamy sobie, szczególnie wtedy, gdy widzimy, że mimo naszych dobrych intencji, nie wszystko przebiega po naszej myśli. W trosce o każde dziecko myślimy jak  możemy wspierać jego prawidłowy rozwój.

W doskonaleniu warunków kształcenia dzieci i młodzieży, w przełamywaniu stereotypów związanych z wychowaniem i edukacją, w upowszechnianiu wiedzy o potrzebach  i możliwościach dzieci, bardzo dużą rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie chce być postrzegana w środowisku jako miejsce, w którym udziela się wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży oraz wszystkim osobom współuczestniczącym w procesie ich kształcenia i wychowywania.

Okres pandemii i wynikające z niego obostrzenia mogą wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie emocjonalne oraz edukacyjne dzieci i uczniów. Taka sytuacja dostarcza zmartwień ich rodzicom,  opiekunom i nauczycielom.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku  służy Państwu szeroko rozumianą pomocą (nie tylko w okresie pandemii).

Oferujemy:

 • Konsultacje w bezpośrednim kontakcie oraz telefoniczne
 • Wsparcie psychologa w różnego rodzaju kryzysach
 • Terapię psychologiczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię logopedyczną
 • Diagnozę i terapię dzieci i uczniów słabosłyszących i niesłyszących
 • Diagnozę małych dzieci
 • Diagnozę problemów szkolnych i emocjonalnych
 • Diagnozę integracji sensorycznej
 • Porady zawodoznawcze (indywidualnie i grupowe na terenie szkoły)
 • Superwizje koleżeńskie dla pedagogów, dyrektorów i nauczycieli
 • Warsztaty dla dzieci i młodzieży na terenie szkoły (tematyka według potrzeby zgłaszanej przez szkołę)
 • Warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze
 • Systematyczne spotkania dla: pedagogów i psychologów szkół z rejonu działania Poradni, terapeutów pedagogicznych szkół z rejonu działania Poradni, logopedów szkół i przedszkoli z rejonu działania Poradni, doradców zawodowych ze szkół i placówek z rejonu działania Poradni, nauczycieli przedszkoli z rejonu działania Poradni, możliwość obserwacji dziecka w środowisku przedszkolnym oraz w środowisku szkolnym, możliwość przeprowadzania diagnoz w środowisku domowym.

Zapraszamy do kontaktu:

62-040 Puszczykowo, ul. Żupańskiego 2; telefon 61 22 45 168   mail: ppppuszczykowo@powiat.poznan.pl

62-035 Kórnik-Bnin, ul. Błażejewska 63, telefon  797 523 252 mail: ppppuszczykowo.kornik@powiat.poznan.pl

Dyrektor i pracownicy PPP w Puszczykowie wraz z filią w Kórniku

                                                                             

Dla Mieszkańca
najczęściej czytane