fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Inwestycje

Data opublikowania: 2021-09-13

Inwestycje - stan realizacji

 • ul. Lema w Mosinie -> nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na wyłonienie wykonawcy. Wpłynęło 6 ofert.

            Inwestycja uzyskała dofinansowanie
            z Rządowego Fun­duszu  Rozwoju Dróg

 • Chodnik w ul. Dębowej w Nowinkach –> przerwano projektowanie – w mapach udostępnionych przez Starostę Poznańskiego występują niezgodności ze stanem fak­tycznym przebiegu granic, co wymaga wykonania pomiarów w terenie i naniesienia rzeczywistych współrzędnych.

            Wykonawca projektu: Piotr Strzyżewski z Poznania
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 32 595 zł.

 • Chodnik i pobocza w ul. Sosnowej w Wiórku ->nastąpiło otwarcie ofert. Najniższa oferowana kwota przekroczyła wysokość środków na to zadanie. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.

 • Przebudowa ul. Budzyńskiej w Mosinie –> projekt w trakcie realizacji i uzyskania pozwolenia na budowę.

 • Przebudowa ul. Piaskowej na odcinku pomiędzy Łąkową a Topolową – podpisano umowę z wykonawcą.

            Wykonawca: Marek Dachtera Zakład Robót Drogowych z             Puszczykowa
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 348 481,83 zł.

 • Ścieżka rowerowa ul. Poznańska w Daszewicach – od zakończenia I etapu do końca ul. Poznańskiej (skrzyżowanie z ul. Leśną) –> w trakcie realizacji.

            Wykonawca: Michał Pawlicki M-Bud-Trans z Lubonia
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 211 342,35 zł

 • Chodnik jednostronny na ul. Obrzańskiej w Mosinie -> przygotowano materiały do przetargu.

 • Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) –> w trakcie realizacji:

            - węzeł w Drużynie – zakończony

             - węzły w Mosinie i w Pecnej – w trakcie realizacji.

               Drużyna – wykonawca Konsorcjum: Lider - Maciej Kubacha 
                MARDROG, Czempiń Partner - PHU BUD-BRUK Ryszard
                Mielcarek, Czempiń

               Mosina i Pecna – wykonawca BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce                      Wielkie

 • ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie– I etap (budowa chodników i jezdni na ul. Ła­ziennej na odcinku od ul. Strzeleckiej do Kanałowej) –>zakończona.

            Wykonawca: Zakład Instalacyjno-Budowlany
            Mateusz  Maćkowiak z siedzibą w Lwówku
            Koszt zadania – kwota zawarta w u mowie: 614 232,84 zł

 • Przygotowania do ogłoszenia przetargu na budowę ul. Kanałowej w Mosinie (II etap zadania ul. Łazienna i Kanałowa w Mosinie).

 • Modernizacja świetlicy w Rogalinku –>zakończono roboty budowlane
 • Modernizacja Świetlicy w Sowinkach –> zakończono.

 • Rozbudowa SP w Rogalinie o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą –> w trakcie realizacji.

            Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 5 595 000 zł

 •  Rozbudowa SP w Rogalinku –>na etapie zamykania I kondygnacji stropem.

            Wykonawca: Progres Sebastian Kurpisz z Leszna
            Koszt zadania – k wota zawarta w u mowie: 3 618 899 zł

 • Budowa sali gimnastycznej dla SP Krosinko –>złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

 • Budowa ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku –>podpisano umowę na wykonanie kolidującego z inwestycją WZDW – budową mostu, odcinka kanalizacji deszczowej dla odwodnienia ul. Sikorskiego i Podgórnej.

 • Termomodernizacja SP w Daszewicach –> przygotowanie do ogłoszenia przetargu.

 •  Wymiana okien w starej części budynku SP Krosinko-> zakończono.

            Wykonawca: TWM spółka z o.o. z Poznania
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 84 132 zł

 •  Budowa boiska lekkoatletycznego przy SP 2 w Mosinie -> w trakcie realizacji.

 •  Instalacje fotowoltaiczne w świetlicach wiejskich: Borkowice, Żabinko, Mieczewo -> projekt w trakcie realizacji.

 • Zagospodarowanie „Parku Strzelnica” –> zakończono.

            Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Puszczykowa.
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50 zł.

            Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków UE.

 • Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Wiosny Ludów/Dembowskiego w Mosinie -> w trakcie realizacji.

            Wykonawca: TWM Sp. z o.o. z Poznania
            Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 2 435 000,00 zł

             Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu
            Inwestycji  Lokalnych

 • Projekt skateparku w Mosinie -> w trakcie realizacji.

J. Nowaczyk

Fot. J. Nowaczyk, J. Pawlicka

           

Pozostałe Inwestycje
2022-04-12

Budowa ulicy Lema w Mosinie

Roboty w stanie zaawansowanym. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Czytaj więcej
2022-04-11

Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie

Wykonanie bieżni okrężnej 4 torowej, bieżni prostej, skoczni do skoku w dal, rzutni do pchnięcia kulą.
Czytaj więcej
2022-03-04

Budowa (z przebudową) ulicy Łaziennej i Kanałowej

Etap II – ul. Kanałowa i odcinek ul. Łaziennej - budowa chodników i zjazdów, jezdni, kanalizacji deszczowej, przebudowie sieci.
Czytaj więcej
2022-03-03

Remont jezdni i chodnika - ul. Wawrzyniaka w Mosinie

Remont jezdni i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2466P.
Czytaj więcej
2021-10-22

Budowa kanalizacji sanitarnej

Inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsiach Czapury, Babki, Wiórek.
Czytaj więcej
2020-07-14

Kładka w budowie

Rozpoczęła się budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku.
Czytaj więcej
Więcej inwestycji
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane