fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Inwestycje

Data opublikowania: 2020-06-16

Przebudowa Sowinieckiej – umowa z wykonawcą podpisana

Dzisiaj, 16 czerwca, Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu podpisał umowę z wykonawcą przebudowy ul. Sowinieckiej (droga powiatowa nr 2466P), także w imieniu Gminy Mosina i Aquanet S.A., zgodnie z zawartym porozumieniem trójstronnym między Powiatem Poznańskim, Gminą Mosina i Aquanet-em.

W wyniku postępowania przetargowego na wykonanie tej inwestycji wybrano ofertę firmy STRABAG Sp. z Pruszkowa za cenę brutto 7 867 927,52 zł.

Jutro, w Urzędzie Miejskim w Mosinie nastąpi przekazanie wykonawcy placu budowy. Prace nad przebudową ul. Sowinieckiej mają zakończyć się do 30 listopada 2020 r.

Inwestycję, na którą Gmina Mosina udzieliła dotacji Powiatowi Poznańskiemu w wysokości 3 000 000 zł, poprowadzi  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.  Gmina poniesie ponadto koszt realizacji zadania w zakresie uzgodnionym w porozumieniu, w wysokości 316 373, 71 zł.

Inwestycja obejmuje:  budowę chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, budowę zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, wymianę konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia Osiedla "Za Barwą w Mosinie" z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów, przebudowę sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu.

Zakres robót :

Inwestycja Zarządu Dróg Powiatowych

 • budowa chodnika po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta,
 • budowa zatok postojowych po południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta,
 • wymiana konstrukcji jezdni bitumicznej na całej długości ulicy,
 • przebudowa i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia Osiedla "Za Barwą" w Mosinie z odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów.
 • przebudowa sieci telekomunikacyjnej wynikającą z konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu,
 • remont chodnika na odcinku od posesji nr 7 do posesji nr 49,
 • wycinka drzew i wykonanie nowych nasadzeń,
 • wprowadzenie nowej organizacji ruchu.

Inwestycja AQUANET S.A.

Wymiana sieci wodociągowej w m. Sowiniec i Mosina ul. Sowinieckiej, Żeromskiego, Iwaszkiewicza, Czereśniowej:

 • rozbiórka sieci wodociągowej z rur azbestowo-cementowych o średnicy 110mm,
 • budowa sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 PN10 o średnicy 315mm i 180mm,
 • przyłączenie do projektowanej sieci wodociągowej,
 • wodociąg o średnicy 180mm z rur PE w ul. Iwaszkiewicza,
 • wodociąg o średnicy 315mm z rur PV w ul. Czereśniowej,
 • wymiana dwóch zasuw na istniejącej sieci wodociągowej w ul. Sowinieckiej o średnicy DN100mm i DN150mm,
 • przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych w rur PE do projektowanej sieci,
 • budowa przyłączy wodociągowych z rur PE100 SDR11 PN16 o średnicy 32mm i 40mm wraz z zestawem wodomierzowym i zaworem antyskażeniowym,
 • przebudowa instalacji wewnętrznych w zakresie opisanym dokumentacją techniczną,
 • przebudowa istniejących wpustów ulicznych na wpusty krawężnikowo-jezdniowe,
 • budowa tymczasowej sieci wodociągowej z rur o średnicy 90mm.

Inwestycja Gminy Mosina

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sowinieckiej na odcinku od istniejącej studni zlokalizowanej w pobliżu skrzyżowania ul. Sowinieckiej z ul. Gałczyńskiego do granicy działek nr ewid. 2036/1 i 2012 obręb Mosina obejmuje:

 • budowa kanału grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej z rur GRP O 200mm,
 • budowa studni rewizyjnych O1000mm oraz O600 mm,
 • przyłącze kanalizacji sanitarnej z rur PVC O160 mm.

J. Nowaczyk

Pozostałe Inwestycje
2020-09-10

Stan realizacji inwestycji

Inwestycje drogowe, węzły przesiadkowe, zbiornik, świetlice wiejskie, Park Strzelnica.
Czytaj więcej
2020-07-28

Modernizacja świetlicy w Rogalinku

Podpisano umowę z wykonawcą modernizacji c.o. i sali świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Rogalinku.
Czytaj więcej
2020-07-22

Przebudowa ul. Budzyńskiej

Trwa projektowanie przebudowy ul. Budzyńskiej. Po konsultacjach społecznych przyjęto drugi z zaproponowanych wariantów.
Czytaj więcej
2020-07-21

Remont Leszczyńskiej - umowa podpisana

Podpisano umowę z wykonawcą remontu odcinka ul. Leszczyńskiej w Mosinie - od sygnalizacji na ul. Mostowej do ul. Strzałowej.
Czytaj więcej
2020-07-20

Trwa budowa kładki

Trwa budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w Krosinku. Obecnie wykonywane jest posadowienie jej fundamentów.
Czytaj więcej
2020-07-20

Częściowy odbiór prac na zbiorniku

Budowa zbiornika dla odwodnienia osiedla Nowe Krosno - w dużym zaawansowaniu. Dokonano już odbioru czaszy.
Czytaj więcej
Więcej inwestycji
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane