fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Komunikaty

Data opublikowania: 2022-08-17

Sprzedaż drzew rosnących - „drewna na pniu”

 

Zapytanie ofertowe

 1. Przedmiot sprzedaży:

Sprzedaż drzew rosnących („drewna na pniu”) z terenu działki o nr ewid.: 1827 obręb Mosina tj. Park Strzelnica w Mosinie.

 1. Szczegółowy wykaz drzew będących przedmiotem zapytania ofertowego stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

Gmina Mosina uzyskała zgodę Starosty Poznańskiego na wykonanie zabiegów – cięć sanitarnych.  

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 25/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny sprzedaży zmienione zarządzeniem nr 85/2020 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 lipca 2020 r. oraz Zarządzenie nr 27/2021 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 2 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny sprzedaży drewna.

 1. Zakres zobowiązań kupującego:

W ramach dokonanego zakupu kupujący zobowiązuje się do wykonania we własnym zakresie i na własny koszt:

 1. zabezpieczenia i oznakowania terenu prac na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. wykonania wycinki drzew zgodnie z przepisami bhp,
 3. ułożenia pozyskanego drewna na pryzmach celem ustalenia obmiaru powykonawczego i ocechowania drewna,
 4. uprzątnięcia miejsca wykonywanych prac i gruntów przyległych z pozostałości po wykonywanych pracach.

Na teren Parku Strzelnica jest możliwość wjazdu pojazdów do 3,5 tony.

 1. Oczekiwany termin wykonania wycinki i uprzątnięcia terenu po wycince: do dnia 9 września 2022 r.
 2. Cena wywoławcza dla zapytania: 91,02 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt jeden złotych 02/100) za 1 m3.

Całkowita ilość drewna zostanie powykonawczo ustalona i ocechowana przez przedstawiciela Nadleśnictwa Konstantynowo.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
 1. O zakup drewna „na pniu” mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej,  które:
 1. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do zrealizowania opisanego zakupu.
 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej dokonanie przedmiotowego zakupu.
 1. Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
 1. nazwę i adres kupującego,
 2. cenę oferowaną (brutto) za 1 m3 pozyskanego drewna,
 3. oferowany termin wykonania wycinki i uprzątnięcia terenu po wycince.
 1. Cena oferowana nie może być niższa od ceny wywoławczej.

Oferty niekompletne, niezawierające wszystkich informacji będą uznane za oferty niespełniające wymagań zamawiającego określonych niniejszym zapytaniem i odrzucone.

 1. Oferty należy składać drogą e – mail na adres: os@mosina.pl.
 2. Termin składania ofert upływa o godzinie 9:00 w dniu 23 sierpnia 2022 roku.
 3. Kryterium wyboru oferty jest cena. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
 4. Kupujący nie ma możliwości złożenia oferty częściowej.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - wykaz drzew
Załącznik nr 2 - projekt umowy
Załączniki do zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe

 

Pozostałe Komunikaty
2022-10-03

Bezpłatne konsultacje prawne dla firm i osób fizycznych

Radca prawny udzieli odpowiedzi na pytania z zakresu zadłużeń w płatnościach, odzyskiwania długów i innych.
Czytaj więcej
2022-10-03

Utrudnienia drogowe - Czapury, Wiórek, Babki

Wykonawca sieci kanalizacji sanitarnej informuje o utrudnieniach w ruchu.
Czytaj więcej
2022-09-29

Awaria prądu - Sasinowo i Rogalinek

Przewidywane zakończenie prac naprawczych 29.09. o godzinie 13.00
Czytaj więcej
2022-09-29

„Arkusz pomysłu” dla przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańców

Trwają prace nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zgłoś propozycje!
Czytaj więcej
2022-09-28

Awaria prądu - Mieczewo

Przewidywane zakończenie prac naprawczych 28.09. o godzinie 10.00
Czytaj więcej
2022-09-23

Zebranie Wiejskie - Sołectwo Dymaczewo Nowe

28 września 2022 r. o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dymaczewo Nowe.
Czytaj więcej
Więcej komunikatów
kategorie
dla mieszkańca
najczęściej czytane